glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

Câu hỏi:

21/03/2020 67,670

Bạn đang xem: glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

C. H2 (Ni, t0)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Glucozơ đem tính lão hóa Lúc phản xạ với H2 (Ni, to)

A. Loại vì như thế [Ag(NH3)]OH thể hiện nay tính oxi hóa 

⇒ C6H12O6 thể hiện nay tính khử.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O t° CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

B. Loại vì như thế C6H12O6 không thể hiện nay tính oxxi hóa hoặc khử.

2C6H12O6 + Cu(OH)2 →  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

C. Thỏa mãn. H2 thể hiện nay tính khử (0 lên +1)

⇒ C6H12O6 thể hiện nay tính oxh.

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni,  t° CH2OH[CHOH]4CH2OH

D. Loại vì như thế Br2 thể hiện nay tính oxh (0 về -1)

⇒ C6H12O6 thể hiện nay tính khử

C6H12O6 + Br2  t° C6H12O6Br2

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm mất mặt thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O vô phân tử.

Câu 2:

Glucozơ rất có thể tính năng được với toàn bộ những hóa học nào là sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Xem thêm: trường kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Câu 3:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải sở hữu group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tao chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 4:

Trong những đánh giá tiếp sau đây, đánh giá nào là không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ vô hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

B. Glucozơ và fructozơ rất có thể tính năng với hiđro sinh rời khỏi và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ rất có thể tính năng với Cu(OH)2 tạo nên và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ đem công thức phân tử tương tự nhau.

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị ?

A. Dung dịch glucozơ tính năng với Cu(OH)2 vô môi trường thiên nhiên kiềm Lúc đun rét mang lại kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở thành amoni gluconat và dẫn đến bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro vô hỗn hợp glucozơ đun rét đem Ni thực hiện xúc tác, sinh rời khỏi sobitol.

Xem thêm: đề ngữ văn thpt quốc gia 2022

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm ở nhiệt độ phỏng cao tạo nên phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]