Giáo trình giao tiếp sư phạm

     

Giáo trình tiếp xúc sư phạm: Phần 1 mang lại những vụ việc chung về giao tiếp sư phạm, trình diễn một cách tổng quan những vụ việc lí luận cơ bạn dạng về tiếp xúc sư phạm như: tư tưởng về giao tiếp, tiếp xúc sư phạm, phần đa phương diện của giao tiếp sư phạm, phần nhiều yếu tố bỏ ra phối tiếp xúc sư phạm. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem: Giáo trình giao tiếp sư phạm

*

nxbdhsp.edu.vnM ãsó: 01.01.05/89- G T 2014 iv iụ cLỤ CTrangLÓI NỚI OẢU ................................................................................................................... 5Phần LNIIŨNGVẤN 1)1-CI lUNG VR GIAO TIẾP sư PH Ạ M ............................... 71. Khái niệm tiếp xúc và giao tiếp sư p h ạ m ........................................................81.1. Những cách tiếp cận hiện nay tượng tiếp xúc .................................................. 81.2. Quan niệm giao t iế phường .................................................................................... 231.3. Tiếp xúc với tư bí quyết m ột hoạt đ ộ n g .......................................................281.4. Các quy phép tắc tâm lí giao t i ế p. ............................................................... 311.5. Có mang vé giao tiếp sư p. H ạ m .............................................................. 441.6. Càc quy trình của vượt trình giao tiếp sư p. H ạ m .................................... 482. Phần nhiều phưưng diộm của giao tiếp sư phường h ạ m .................................................. 512.1. Mục tiêu cùa giao tiếp sư phạm ........................................................... 512.2. Ngôn từ của giao liếp sư phạm ............................................................ 522.3.

Xem thêm: 99+ Hình Xăm Kỳ Lân: Đẹp, Cute, Ý Nghĩa Hình Xăm Kỳ Lân Đẹp Và Ý Nghĩa Cực ChấtXem thêm:

(Tiức năng của tiếp xúc sư p h ạ m ..........................................................552 .4 .1lai mạt của tiếp xúc sư p h ạ m ............................................................... 582.5. Phong cách giao tiếp sư phạm .................................................................582.6. Các phương tiện tiếp xúc sư phường h ạ m ........................................................ 632.7. Dạc trirng của tiếp xúc sư phường h ạ m ............................................................ 742.8. Những nguyên tác giao tiếp sư p h ạ m .......................................................... 752.9. Kĩ nSng giao liếp sir p. H ạ m ..........................................................................793. Hồ hết yếu tố bỏ ra phối tiếp xúc sư phường h ạ m ......................................................883.1.3.2.3.3.3.4.Mực tiêu giáo d ụ c ........................................................................................88Dối tượng giao tiếp sư p. H ạ m ..................................................................... 89Các hình dáng khi chất và đăc trimg giao t i ế p ................................................ 92Ilối cành giao lưu thế giới hiện n a y ......................................................... 93Phản 2: PIIÁTTRIÌ-N NANGlựcGIAO TIẾPsư p h ạ m.....................................951. Phân phát triển năng lực nhận thức trong giao tiếp sư p h ạ m ............................951.1.Nhận biết trạng thái cảm giác ....................................................................951.2.Nhận biôì ý định, thái đ ộ ....................................................................... 962. Phát triển năng lực làm chủ bản thân trong tiếp xúc sư phường h ạ m .............. 982.1. Tài năng tự thừa nhận thức ................................................................................982.2. Kỹ năng xác định cực hiếm ............................................................................ 992.3. Kĩ năng kiểm soát điều hành cảm xúc....................................................................... 99