Giáo Dục

chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào

Chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào? A. Quân Đức chiếm Tiệp Khắc. B. Sát nhập Áo vào Đức. C. Quân Đức tấn công Ba Lan. D. Anh tuyên chiến với Đức.

cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở đông nam bộ

Dựa vào bảng 32.2, nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ. Vì sao cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng này?. Giải bài tập câu

các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là

Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là A. Cói, đay, mái, lạc, đậu tương. B. Mía, lạc đậu tương, chè, thuốc lá. C. Mía lạc, đậu tường, điều, hồ tiêu. D. Điều, hồ tiêu, dâu tằm, bông.

việc xây dựng các cảng nước sâu ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây

Ý nghĩa chủ yếu của việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ là A. làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển, giải quyết việc làm. B. tạo thuận lợi để đa dạng hàng hóa vận chuyển, phát triển kinh tế. C. thu hút mạnh các nguồn đầu tư, hình thành khu kinh tế cảng biển. D. giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ, nâng cao đời sống.

các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than không phát triển ở phía nam vì

Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than không phát triển ở phía Nam chủ yếu là do: A. Việc xây dựng đòi hỏi vốn lớn B. Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than gây ô nhiễm môi trường C. Vị trí xa các nguồn nguyên liệu than. D. Nhu cầu về điện không cao như các tỉnh phía Bắc.

nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?. Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

những biểu hiện nào sau đây cho thấy nước âu lạc có bước phát triển hơn so với nước văn lang

Những biểu hiện vào sau đây cho thấy nước Âu Lạc có bước phát triển hơn so với nước Văn Lang? - Tuyển chọn giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn giúp bạn dễ dàng làm bài tập trong SBT Lịch sử 10.

phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lý

Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí A. 23023’B - 8034’B và 102o09’Đ - 109o20’Đ. B. 23o23’B – 8o30’B và 102o09’Đ – 109024’Đ. C. 23o20’B - 8o30’B và 102o09’Đ - 109o24’Đ. D. 23o23’B – 8o34’B và 102o09’Đ – 109o24’Đ.

để truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 2 (có đáp án): Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 12 có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm môn Tin 12 đạt kết quả cao.