Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6 tập 2

     

Giải sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát chương trình sách bài xích tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về nhà trong SBT tiếng Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6 tập 2

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports & games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ gồm phần gạch men chân được phân phát âm khác các từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phát âm là /θ/, giải đáp D phạt âm là /ð/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phân phát âm là /θ/, đáp án A phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các đáp án A, C, D phát âm là /ð/, câu trả lời B phân phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D phát âm là /θ/, câu trả lời C vạc âm là /ð/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phạt âm là /θ/, lời giải B phát âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch ốp cho gần như từ gồm âm /θ/, gạch ốp 2 gạch cho phần lớn từ tất cả âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Top 9 Bài Hát Hay Nhất Của Thùy Chi, Những Bài Hát Hay Nhất Của Thùy Chi

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bình Giữ Nhiệt Lock&Amp;Lock, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bình Giữ Nhiệt

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention khổng lồ the underlined words (Đọc to các câu, chăm chú những từ được gạch ốp chân)