giải các phương trình sau

Bài viết lách Cách giải phương trình tích với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách giải phương trình tích.

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

A. Phương pháp giải

Để giải phương trình tích, tao vận dụng công thức: A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

Bạn đang xem: giải các phương trình sau

Ta giải nhì phương trình A(x) = 0 và B(x) = 0, rồi lấy toàn bộ những nghiệm của bọn chúng.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải những phương trình sau:

Quảng cáo

a) (x + 1)(3x – 3) = 0

b) (2x + 4)(x + 3) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Vậy phương trình vẫn mang lại sở hữu luyện nghiệm là S ={-1; 1}

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Vậy phương trình vẫn mang lại sở hữu luyện nghiệm là S ={-2; -3}

Ví dụ 2: Giải những phương trình sau:

a) (4x - 10)(x2 + 2) = 0

b) (x - 4)(15 - 3x) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Giải những phương trình sau:

Quảng cáo

a, (x - 5)(3 - 2x)(3x + 4) = 0

b, (x – 1)(x +2)(x - 3)(x + 4)(x – 5) = 0

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Ví dụ 4: Giải những phương trình sau:

a, (x – 2)(3x + 5) = (2x - 4)(x +1)

b, (2x - 1)2 = 49

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Vậy phương trình vẫn mang lại sở hữu luyện nghiệm là S ={-3; 2}

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Vậy phương trình vẫn mang lại sở hữu luyện nghiệm là S ={-3; 4}

C. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Nghiệm của phương trình (x – 3)(2x + 5) = 0 là

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án: C

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Bài 2: Tập nghiệm của phương trình (5x – 10)(8 - 2x) = 0 là

 A. S = { 2; - 5}

 B. S = { -2; 5}

 C. S = { 2; - 4}

 D. S = { 2; 4}.

Lời giải:

Đáp án: D

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Vậy phương trình sở hữu luyện nghiệm S = { 2; 4}.

Bài 3: Tập nghiệm của phương trình (7x – 3)(x2 + 4) = 0 là

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Lời giải:

Quảng cáo

Đáp án: A

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Bài 4: Phương trình (9 – 3x)(15 + 3x) = 0 sở hữu luyện nghiệm là:

 A. S= { 3}

 B. S = { 3; 5}

 C. S = { -5; 3}

 D. { -5; - 3}

Lời giải:

Đáp án: C

(9 – 3x)(15 + 3x) = 0 ⇔ 9 - 3x = 0 hoặc 15+ 3x = 0 ⇔ -3x = -9 hoặc 3x = -15

⇔ x = 3 hoặc x = -5

Vậy phương trình sở hữu nhì nghiệm x = - 5 và x = 3.

Bài 5: Tập nghiệm của phương trình (2x + 5)(x – 4) = (x – 5)(4 – x) là

 A. S = { -2; 4; 5}

 B. S = { 0; 4}

 C. S = { 0; 5 }

 D. S = { 4; 5}

Lời giải:

Xem thêm: soạn bài nói với con

Đáp án: B

Ta có: (2x + 5)(x – 4) = (x – 5)(4 – x)

⇔ (2x + 5)(x – 4) - (x – 5)(4 – x) = 0

⇔ (2x + 5)(x – 4) + (x – 5)(x – 4) = 0

⇔ (x – 4)(2x + 5 + x – 5) = 0⇔ (x – 4)3x = 0

⇔ 3x = 0 hoặc x – 4 = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 4

Vậy phương trình sở hữu nhì nghiệm x = 0 và x = 4.

Bài 6: Giải những phương trình sau:

a, (x – 3)(2x + 1) = 0

b, (3x + 4)(5 – x) = 0

Lời giải:

a, (x – 3)(2x + 1) = 0 ⇔ x – 3 = 0 hoặc 2x + 1 = 0

⇔ x = 3 hoặc 2x = -1 ⇔ x = 3 hoặc x = -1/2

Vậy phương trình sở hữu nhì nghiệm x = -1/2 và x = 3.

b, (3x + 4)(5 – x) = 0 ⇔ 3x +4 = 0 hoặc 5 - x = 0 ⇔ 3x = -4 hoặc –x = -5

⇔ x = -4/3 hoặc x = 5

Vậy phương trình sở hữu nhì nghiệm x = -4/3 và x = 5.

Bài 7: Giải những phương trình sau:

a, (2x - 1)(x – 3)(3x + 7) = 0

b, x2 – 9 = (x - 3)(2x – 3)

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Bài 8: Giải những phương trình sau:

a, 16x2 – 8x + 1 = 4(x + 3)(4x – 1)

b, (x + 2)2 = 9(x2 – 4x + 4)

Lời giải:

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Bài 9: Giải những phương trình sau:

a,(9x2 – 4)(x + 1) = (3x + 2)(x2 - 1)

b, x4 + x3 + x + 1 = 0

Lời giải:

a, (9x2 – 4)(x + 1) = (3x + 2)(x2 - 1)

⇔ (3x – 2)(3x + 2)(x + 1) - (3x + 2)(x - 1)(x + 1) = 0

⇔(3x+ 2)(x + 1)(3x – 2 – x + 1) = 0

⇔ (3x + 2)(x + 1)(2x – 1) = 0

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

b, x4 + x3 + x + 1 = 0 ⇔ (x4 + x3) + (x + 1) = 0

⇔ x3 (x + 1) + (x + 1) = 0 ⇔ (x + 1)(x3 + 1) = 0

⇔(x + 1) (x + 1)(x2 – x + 1) = 0

⇔ (x + 1)2(x2 – x + 1) = 0

⇔ x + 1 = 0 (vì x2 – x + 1 > 0 với từng x)

⇔ x = -1

Vậy phương trình vẫn mang lại sở hữu một nghiệm x = -1.

Bài 10: Giải những phương trình sau:

a, (x2 + x)2 + 4(x2 + x) = 0

b, (x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 0

Lời giải:

a, (x2 + x)2 + 4(x2 + x) = 0

⇔ (x2 + x)(x2 + x + 4) = 0

⇔ x(x + 1)(x2 + x + 4) = 0

⇔ x = 0 hoặc x + 1 = 0 (vì x2 + x + 4 > 0 với từng x)

⇔ x = 0 hoặc x = -1

Vậy phương trình vẫn mang lại sở hữu nhì nghiệm x = 0, x = -1.

b, (x – 1)(x – 3)(x + 5)(x + 7) = 0

Cách giải phương trình tích rất rất hoặc, sở hữu đáp án

Vậy luyện nghiệm của phương trình là S = { -7;-5;1;3}

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Toán lớp 8 tinh lọc, sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Cách giải phương trình chứa chấp ẩn ở hình mẫu rất rất hoặc, sở hữu đáp án
 • Cách xác lập số nghiệm của một phương trình rất rất hoặc, sở hữu đáp án
 • Cách minh chứng nhì phương trình tương tự rất rất hoặc, sở hữu đáp án
 • Cách giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình rất rất hay: Bài toán đối chiếu, thêm thắt bớt

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác luyện Toán 8
 • Giải sách bài bác luyện Toán 8
 • Top 75 Đề ganh đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tả cây phượng lớp 5

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài luyện Toán lớp 8 sở hữu lời nói giải chi tiết sở hữu tương đối đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác sở hữu lời nói giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học