Giải Bài Tập Toán 7 Sgk Tập 1 Hình Học

     

Trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c): bài bác 24, 25, 26 trang 118; 27 trang 119; Bài 28,29, 30,31,32 trang 120 SGK Toán 7 – Hình học chương 2.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 7 sgk tập 1 hình học

24. Vẽ ΔABC biết ∠A = 900; AB = AC = 3cm. Sau đó đo các ∠B với ∠C.

Cách vẽ:

– Vẽ ∠xAy = 900

– trên tia Ax vẽ đoạn thẳng AB = 3cm,

– trên tia Ay vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,

– Vẽ đoạn BC.

Ta vẽ được đoạn thẳng BC.

Ta đo các ∠B cùng ∠C ta được ∠B = ∠C = 450 

25. Trên từng hình 82,83,84 sau có các tam giác nào bởi nhau? bởi sao?

*
Hình 82: ∆ADB và ∆ADE có: AB = AE (gt)

∠A1b= ∠A2 , AD chung.

Nên ∆ADB = ∆ADE(c.g.c)

Hình 83: ∆HGK và ∆IKG có:

HG = IK (gt)

∠G = ∠K (gt)

GK là cạnh chung (gt)

nên ∆HGK = ∆IKG( c.g.c)

Hình 84: ∆PMQ và ∆PMN có: MP cạnh chung

∠M1 = ∠M2

Nhưng MN không bởi MQ. đề nghị PMQ không bằng PMN.

26. Xét bài bác toán: Cho ΔABC, M là trung điểm của BC, bên trên tia đối của MA lấy điểm E sao để cho ME=MA. Minh chứng rẳng AB//CE”.

Dưới đây là hình vẽ cùng giả thiết, kết luận của bài xích toán(h.85)

*
*

Hãy thu xếp lại năm câu tiếp sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên:

1) MB = MC(gt)

∠AMB = ∠EMC (Hai góc đối đỉnh)

MA = ME(Giả thiết)

2) cho nên ∆AMB=∆EMC(c.g.c)

3) ∠MAB = ∠MEC

⇒ AB//CE (hai ∠ bởi nhau ở chỗ sole trong)


Quảng cáo


4) ∆AMB= ∆EMC⇒ ∠MAB = ∠MEC (Hai ∠ tương ứng)

5) ∆AMB với ∆EMC có:

HD: Thứ tự sắp xếp hợp lý và phải chăng nhất là: 5,1,2,4,3.

Luyện tập 1: bài bác 27, 28, 29 trang 119, 120 (Toán 7 tập 1)

27.Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đấy là hai Δ cân nhau theo trường vừa lòng cạnh-góc- cạnh.

a) ∆ABC= ∆ADC (h.86);

b) ∆AMB= ∆EMC (h.87)

c) ∆CAB= ∆DBA.(h.88)

*

 a) bổ sung thêm ∠BAC = ∠DAC để ∆ABC = ∆ADC

Vì ta có AB = AD (gt) ; với AC cạnh chung.

b) bổ sung thêm MA = ME để ∆AMB= ∆EMC

Vì ta có ∠AMB = ∠EMC (gt); MN = MC (gt)

c) bổ sung cập nhật thêm AC = BD để ∆CAB= ∆DBA

Vì ta bao gồm 2 ΔCAB và ΔDBA là 2 Δvuông, Cạnh AB chung.

Bài 28. Trên hình 89 bao gồm bao nhiêu tam giác bởi nhau.

Xem thêm: Phân Biệt Tính Từ Ngắn Và Tính Từ Dài Trong 5 Phút, Tính Từ Ngắn Và Tính Từ Dài

*

ΔDKE có: ∠D + ∠K + ∠E = 1800 (tổng bố ∠ vào của Δ).

hay ∠D + +800 +400 = 1800


Quảng cáo


⇒∠D = 1800 -1200 = 600 

Xét ∆ ABC và ∆KDE có:

AB = KD(gt)

∠B = ∠D ( thuộc = 600 )

và BE = ED (gt)

Do đó ∆ABC= ∆KDE (c.g.c)

ΔMNP không có góc xem giữa hai cạnh ΔKDE ha ABC cần không bằng hai Δ sót lại .

Bài 29 trang 120. Cho ∠xAy. Mang điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay làm thế nào để cho AB = AD. Bên trên tia Bx mang điểm E, bên trên tia Dy rước điểm C làm thế nào cho BE = DC. Chứng minh rằng ∆ABC = ∆ADE.

*

AB = AD ( gt)

BE = DC (gt)

=> AB + BE = AD + DC

Hay AE = AC

Xét ΔABC cùng ΔADE, ta có :

AB = AD ( gt)

∠A chung.

AC = AE (cmt).

⇒ ∆ABC = ∆ADE (c.g.c)

Luyện tập 2: bài bác 30,31,32 sách trang 120 

Bài 30.

*
Trên hình 90, những ΔABC cùng ΔA’B’C’ bao gồm cạnh phổ biến là BC=3cm. CA= CA’= 2cm, ∠ABC = ∠A’BC nhưng hai tam giác đó không bởi nhau.

Tại sao ở chỗ này không vắt áp cần sử dụng trường phù hợp c.g.c để kết luận hai tam giác bởi nhau.

HD. ∠ABC không hẳn là ∠xen giữa BC với CA,

∠A’BC chưa hẳn là ∠xen thân hai cạnh BC cùng CA’.

Do đó không thể áp dụng trường hòa hợp cạnh tinh vi để kết luận ∆ABC=∆A’B’C’ được.

Bài 31. Cho độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB, điểm nằm trê tuyến phố trung trực của AB, so sánh độ dài những đoạn MA,MB.

Xem thêm: Full Bảng Chữ Cái Phiên Âm Tiếng Trung, Phiên Âm Pinyin Là Gì

Goi H là trung giao điểm của mặt đường trung trực cùng với đoạn AB.