GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 9 TRONG SÁCH BÀI TẬP

     

Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 trang 4 SBT chất hóa học 9

Bài 2.1 trang 4 Sách bài bác tập chất hóa học 9: sắt kẽm kim loại M chức năng với dung dịch HCl xuất hiện khí hiđro. Dẫn khí hiđro đi qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M với N là

A. đồng và chì B. Chì cùng kẽm

C. Kẽm cùng đồng D. đồng và bạc

Lời giải:

Phương án C. Cặp kim loại kẽm và đồng (M là Zn, N là Cu)

Các phương trình hoá học tập :

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

CuO + H2 to lớn Cu + H2O

Bài 2.2 trang 4 Sách bài bác tập hóa học 9: canxi oxit tiếp xúc nhiều ngày với ko khí sẽ ảnh hưởng giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này với minh hoạ bởi phương trình hoá học.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 9 trong sách bài tập

Lời giải:

CaO là oxit bazơ tác dụng với oxit axit CO2 trong ko khí, tạo ra CaCO3 (đá vôi).

Phương trình hóa học

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 2.3 trang 4 Sách bài tập hóa học 9: Viết các phương trình hoá học thực hiện những thay đổi hoá học theo sơ trang bị sau :

*

Lời giải:

1. CaO chức năng với CO2.

2. CaO công dụng với H2O.

3. Ca(OH)2 chức năng với CO2 hoặc Na2CO3.

4. Phân huỷ CaCO3 ở ánh nắng mặt trời cao.

Xem thêm:

5. CaO tính năng với hỗn hợp HCl.

Bài 2.4 trang 4 Sách bài bác tập chất hóa học 9: CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng những là những chất rắn, color trắng. Bởi những cách thức hoá học tập nào rất có thể giúp ta nhận ra được mỗi chất trên ?

Lời giải:

Cho từng chất công dụng với H2O, tiếp đến thử dung dịch bởi quỳ tím.

Bài 2.5 trang 4 Sách bài tập chất hóa học 9: Một nhiều loại đá vôi cất 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi các loại này rất có thể thu được bao nhiêu kg vôi sinh sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

Lời giải:

Đáp số : 381 kg CaOvHướng dẫn:

mCaCO3 = 80/100 x 1000 = 800(kg)

CaCO3 khổng lồ CaO + CO2

mCaO = 800 x 56/100 = 448(kg)

Khối lượng CaO thực tế: mCaO = 448x85/100 = 380,8 (kg)

Bài 2.6 trang 4 Sách bài bác tập chất hóa học 9: Để tôi vôi, fan ta đã cần sử dụng một trọng lượng nước bởi 70% trọng lượng vôi sống. Hãy mang lại biết khối lượng nước đang dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với khối lượng nước tính theo phương trình hoá học.

Lời giải:

Theo phương trình hoá học tập : 56 kilogam CaO công dụng với 18 kg H2O.

Xem thêm: Top 6 Cách Làm Mất Sữa Mẹ Nhanh Nhất Dành Cho Mẹ Bận Rộn, Cách Làm Mất Sữa Mẹ Nhanh Sau Khi Cai Sữa

Thực tế thì khối lượng H2O dùng để làm tôi vôi đang là : 56x70/100 = 39,2(kg)

Khối lượng nước sẽ dùng lớn hơn là : 39,2/18 ≈ 2,2 (lần)

Bài 2.7 trang 4 Sách bài xích tập hóa học 9: đến 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) công dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).