giai bai tap hoa 11


Tài liệu tổ hợp bên trên 100 dạng bài xích luyện Hóa học tập lớp 11 được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn với không hề thiếu cách thức giải, ví dụ minh họa và bên trên 5000 bài xích luyện trắc nghiệm tinh lọc kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên với tiếng giải sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích luyện Hóa lớp 11 kể từ bại liệt đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua môn Hóa học tập 11.

Các dạng bài xích luyện Hóa học tập 11 (chọn thanh lọc, với tiếng giải)

Để mua sắm trọn vẹn cỗ Chuyên đề, đề thi đua Hóa 11 năm 2023 bạn dạng word với tiếng giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô sướng lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Bạn đang xem: giai bai tap hoa 11

Chuyên đề: Sự năng lượng điện li

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Sự năng lượng điện li

 • 12 dạng bài xích luyện về Sự năng lượng điện li nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về việc năng lượng điện li, hóa học năng lượng điện li, viết lách phương trình năng lượng điện li
 • Dạng 2: Phương pháp bảo toàn năng lượng điện nhập giải bài xích cộng sự năng lượng điện li
 • Dạng 3: Phương pháp tính pH
 • Dạng 4: Các dạng bài xích luyện về việc năng lượng điện li
 • Dạng 5: Dạng bài xích luyện Phản ứng trao thay đổi ion nhập dung dịch
 • Dạng 6: Phản ứng thủy phân muối
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 1 Sự năng lượng điện li với tiếng giải
 • Bài luyện viết lách phương trình năng lượng điện li và tính mật độ mol những ion nhập hỗn hợp và cơ hội giải
 • Bài luyện vận dụng tấp tểnh luật bảo toàn năng lượng điện và cơ hội giải
 • Cách xác lập pH của hỗn hợp axit, bazơ mạnh
 • Bài luyện trộn loãng, xáo trộn những hóa học năng lượng điện li và để được pH tấp tểnh trước và cơ hội giải
 • Cách xác lập pH của hỗn hợp sau xáo trộn hoặc nhất
 • Các dạng toán viết lách phương trình ion thu gọn gàng và những đo lường tương quan hoặc nhất

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với tiếng giải (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Sự năng lượng điện li với tiếng giải (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Nhóm Nitơ, Photpho

 • 8 dạng bài xích luyện về Nito, Photpho nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài luyện về đặc thù chất hóa học và cách thức pha trộn N2, NH3, HNO3, muối hạt nitrat
 • Dạng 2: Phương pháp nhận thấy những hóa học nhập Nhóm Nitơ
 • Dạng 3: Viết và cân đối phương trình chất hóa học Nhóm Nitơ
 • Dạng 4: Các dạng bài xích luyện về Amoni
 • Dạng 5: Các dạng bài xích luyện về axit nitric
 • Dạng 6: Nhiệt phân muối hạt nitrat
 • Dạng 7: Bài luyện về axit phophoric
 • Dạng 8: Bài luyện về phân bón
 • Bài luyện về Muối Amoniac và Muối Amoni đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Axit Photphoric và Muối Photphat đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Axit Nitric (HNO3) và muối hạt Nitrat đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Nitơ (N2) đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Phân bón chất hóa học đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Photpho (P) đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 2 Nitơ – photpho với tiếng giải
 • Bài luyện tổ hợp amoniac và cơ hội giải
 • Bài luyện sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải
 • Bài tụ tập hóa học tính năng với HNO3 và cơ hội giải
 • Bài luyện xác lập hóa học khử, thành phầm khử và cơ hội giải
 • Bài luyện nhiệt độ phân muối hạt nitrat và cơ hội giải
 • Các dạng toán P2O5 tính năng với hỗn hợp kiềm và cơ hội giải

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với tiếng giải (nâng cao - phần 2)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với tiếng giải (nâng cao - phần 3)
 • 150 câu trắc nghiệm Nitơ, Photpho với tiếng giải (nâng cao - phần 4)

Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Nhóm Cacbon, Silic

 • 5 dạng bài xích luyện về Cacbon, Silic nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về đặc thù chất hóa học của Cacbon, Silic
 • Dạng 2: Bài luyện CO2 tính năng với hỗn hợp kiềm
 • Dạng 3: Bài toán khử oxit sắt kẽm kim loại tự C và CO
 • Dạng 4: Các dạng bài xích luyện về muối hạt Cacbonat
 • Dạng 5: Các dạng bài xích luyện về Silic và phù hợp chất
 • Bài luyện về Axit Cacbonic và Muối cacbonat đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Cacbon monooxit (CO) đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Cacbon (C) đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về CO2 đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Bài luyện về Silic (Si) và phù hợp hóa học của Silic đặc biệt hoặc, với tiếng giải chi tiết
 • Lý thuyết cacbon và phù hợp hóa học cacbon hoặc nhất
 • Lý thuyết Si và phù hợp hóa học của Si, công nghiệp silicat hoặc nhất
 • Các dạng vấn đề CO2 tính năng với hỗn hợp kiềm và cơ hội giải
 • Các dạng vấn đề khử oxit sắt kẽm kim loại tự C, CO và cơ hội giải
 • Các dạng vấn đề cho tới H+ nhập muối hạt cacbonat và ngược lại hoặc nhất

Bài luyện trắc nghiệm

 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 70 câu trắc nghiệm Cacbon, Silic với tiếng giải (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Đại cương về chất hóa học hữu cơ

 • 2 dạng bài xích luyện Đại cương về chất hóa học cơ học nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về phù hợp hóa học hữu cơ
 • Dạng 2: Dạng bài xích luyện gọi thương hiệu phù hợp hóa học hữu cơ
 • Dạng 3: Các viết lách đồng phân của phù hợp hóa học hữu cơ
 • Dạng 4: Xác tấp tểnh công thức chất hóa học phù hợp hóa học hữu cơ
 • Dạng 5: Xác tấp tểnh nồng độ yếu tắc nhập phù hợp hóa học hữu cơ
 • Trắc nghiệm lý thuyết Chương 4 đại cương về chất hóa học cơ học với tiếng giải
 • Cách xác lập công thức phân tử phù hợp hóa học cơ học hoặc nhất

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Hidrocacbon no

 • 3 dạng bài xích luyện về Hidrocacbon no nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Dạng bài xích luyện về đồng phân, gọi thương hiệu Ankan, Xicloankan
 • Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan
 • Dạng 3: Phản ứng lão hóa ankan
 • Dạng 4: Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan
 • Dạng 5: Các dạng bài xích luyện về Xicloankan

Bài luyện trắc nghiệm

 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon no với tiếng giải (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Hidrocacbon ko no

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Hidrocacbon ko no

 • 4 dạng bài xích luyện về Hidrocacbon ko no nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài luyện đặc thù chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 2: Dạng bài xích luyện Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 3: Phản ứng nằm trong của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 4: Phản ứng nhen nhóm cháy của Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 5: Phản ứng lão hóa Anken, Ankađien, Ankin
 • Dạng 6: Phản ứng của Ankin với AgNO3 (Phản ứng thế hidro của Ank-1-in)

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với tiếng giải (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Hidrocacbon ko no với tiếng giải (nâng cao - phần 3)

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm sực, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Hidrocacbon thơm

 • 3 dạng bài xích luyện về Hidrocacbon thơm sực nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 2: Nhận biết, pha trộn Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 3: Dạng bài xích luyện đặc thù chất hóa học của Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 4: Phản ứng thế của Benzen
 • Dạng 5: Phản ứng trùng khớp của Stiren
 • Dạng 6: Phản ứng lão hóa Benzen và đồng đẳng
 • Dạng 7: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Bài luyện trắc nghiệm

 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm sực - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm sực - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm sực - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm sực - Nguồn Hidrocacbon vạn vật thiên nhiên với tiếng giải (nâng cao - phần 2)

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Xem thêm: tiếng anh 7 i learn smart world

 • 2 dạng bài xích luyện Dẫn xuất halogen nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • 6 dạng bài xích luyện về Ancol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng bài xích luyện về Phenol nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài luyện lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Dạng 2: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu dẫn xuất halogen
 • Dạng 3: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Ancol, Phenol
 • Dạng 4: Bài luyện về dẫn xuất halogen
 • Dạng 5: Ancol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm
 • Dạng 6: Phenol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm và hỗn hợp kiềm
 • Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
 • Dạng 8: Phản ứng lão hóa ancol
 • Dạng 9: Độ rượu - Điều chế, nhận thấy Ancol

Bài luyện trắc nghiệm

 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 4)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (nâng cao - phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (nâng cao - phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol với tiếng giải (nâng cao - phần 4)

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Phương pháp giải những dạng bài xích luyện chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

 • 5 dạng bài xích luyện Andehit, Xeton, Axit cacboxylic nhập đề thi đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài luyện về đặc thù chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 2: Đồng phân, gọi thương hiệu Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit
 • Dạng 4: Bài luyện về phản xạ nằm trong H2 của Anđehit
 • Dạng 5: Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn Anđehit
 • Dạng 6: Phản ứng lão hóa trọn vẹn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 7: Dạng bài xích thói quen axit của axit cacboxylic
 • Dạng 8: Phản ứng este hóa
 • Dạng 9: Điều chế, nhận thấy Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Bài luyện trắc nghiệm

 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với tiếng giải (cơ bạn dạng - phần 3)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với tiếng giải (nâng cao - phần 1)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với tiếng giải (nâng cao - phần 2)
 • 100 câu trắc nghiệm Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với tiếng giải (nâng cao - phần 3)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học