giá trị sử dụng của hàng hóa là

Giá trị dùng (tiếng Anh: Use value) của sản phẩm & hàng hóa là kết quả của sản phẩm & hàng hóa thoả mãn nhu yếu này tê liệt của nhân loại.

211e0cc6d06d9a62f25d22a0b3e63422

Bạn đang xem: giá trị sử dụng của hàng hóa là

Hình minh hoạ (Nguồn: ko)

Giá trị sử dụng của hàng hóa

Khái niệm

Giá trị sử dụng của hàng hóa vô giờ đồng hồ Anh được gọi là Use value hay value in use.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là 1 trong những vô nhị thuộc tính của sản phẩm hoá.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa thoả mãn nhu ước nào đó của con cái người.

Bất cứ hàng hóa nào cũng có một hoặc một số công dụng nhất định. Chính công dụng đó (tính có ích đó) làm mang lại hàng hóa có giá trị sử dụng. Ví dụ, công dụng của gạo là để ăn, vậy giá trị sử dụng của gạo là để ăn...

Cơ sở của giá trị sử dụng của hàng hóa là bởi những thuộc tính tự nhiên (lí, hoá học) của thực thể hàng hóa đó quyết định nên giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn vì nó tồn tại vô mọi phương thức hoặc kiểu tổ chức sản xuất. 

Giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần dần vô quá trình phát triển của khoa học - kĩ thuật và của lực lượng sản xuất nói cộng đồng. 

Chẳng hạn, kêu ca đá ngày xưa chỉ được dùng làm chất đốt (đun, sưởi ấm), Khi khoa học - kĩ thuật phát triển hơn nó còn được dùng làm nguyên liệu mang lại một số ngành công nghệ hoá chất.

Xã hội càng tiến bộ, lực lượng sản xuất càng phát triển thì số lượng giá trị sử dụng ngày càng nhiều, chủng loại giá trị sử dụng càng phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày càng cao.

Xem thêm: trường kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xã hội vì giá trị sử dụng của hàng hóa không phải là giá trị sử dụng mang lại người sản xuất trực tiếp mà là mang lại người khác, mang lại xã hội, thông qua chuyện trao đổi, mua sắm bán. 

Điều đó ý muốn người sản xuất hàng hóa phải luôn luôn quan tiền tâm đến nhu ước của xã hội, làm mang lại sản phẩm của mình phục vụ được nhu ước của xã hội.

Giá trị sử dụng của hàng hóa là vật đem giá trị trao đổi.

Mối mối liên hệ với độ quý hiếm của sản phẩm hoá

Giá trị sử dụng của hàng hóa và độ quý hiếm sản phẩm hoá có quan tiền hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau.

Mặt thống nhất thể hiện ở chỗ: hai thuộc tính này cùng đồng thời tồn tại vô một hàng hóa, một vật phải có đầy đủ nhị thuộc tính này mới là hàng hóa. 

Nếu thiếu một vô nhị thuộc tính đó vật phẩm sẽ không phải là hàng hóa. Chẳng hạn, một vật có ích (tức có giá trị sử dụng), nhưng không bởi lao động tạo rời khỏi (tức không có kết tinh anh lao động) như không khí tự nhiên thì sẽ không phải là hàng hóa.

Mâu thuẫn giữa nhị thuộc tính của hàng hóa thể hiện ở chỗ:

- Thứ nhất, với tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hóa không đồng nhất về chất. Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thì các hàng hóa lại đồng nhất về chất, đều là "những cục kết tinh anh đồng nhất của lao động mà thôi", tức đều là sự kết tinh anh của lao động, hoặc là lao động đã được vật hoá.

Xem thêm: trường kinh doanh và công nghệ hà nội xét học bạ

- Thứ nhị, tuy giá trị sử dụng và giá trị cùng tồn tại vô một hàng hóa, nhưng quá trình thực hiện chúng lại tách rời nhau về cả mặt không lừa lọc và thời gian: giá trị được thực hiện trước vô lĩnh vực lưu thông, còn giá trị sử dụng được thực hiện sau, vô lĩnh vực tiêu dùng. 

Do đó nếu giá trị của hàng hoá không được thực hiện thì sẽ dẫn đến khủng hoảng sản xuất.

(Tài liệu tham lam khảo: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, PGS. TS. Nguyễn Văn Hảo, Bộ Giáo dục và đào tạo)