fe3o4 + hno3 đặc nóng

Fe3O4 HNO3

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ chất hóa học thân thiện Fe3O4 và hỗn hợp HNO3, thành phầm khử của N+5 sinh đi ra tùy nằm trong vô chừng mạnh yếu hèn của sắt kẽm kim loại và độ đậm đặc của hỗn hợp axit, hỗn hợp HNO3 quánh thuộc tính với Fe3O4 mang đến thành phầm khử là NO2.

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 thuộc tính HNO3 đặc

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

3. Cân vì chưng phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O vì chưng cách thức thăng vì chưng electron

Bước 1: Xác tấp tểnh sự thay cho thay đổi số oxi hóa

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bước 2: Viết quy trình trao thay đổi electron. Quá trình khử, quy trình oxi hóa

1x

1x

+8/33Fe →  3Fe3+ + 1e

N+5 1e → N+4

Bước 3: Đặt thông số quí hợp

Vậy phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

4. Cách tổ chức phản xạ mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3 đặc

5. Hiện tượng phản xạ hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay đi ra khí được màu sắc nâu đỏ hỏn NO2

6. Tính hóa học của Fe3O

Định nghĩa: Là láo lếu phù hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều vô quặng manhetit, sở hữu kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

6.1. Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và sở hữu kể từ tính.

6.2. Tính hóa học hóa học

 • Tính oxit bazơ

Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên láo lếu phù hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

 • Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi thuộc tính với những hóa học sở hữu tính lão hóa mạnh:

3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

 • Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa khi thuộc tính với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Chất này tại đây khí phản xạ với hỗn hợp HNO3 quánh giá buốt sẽ không còn sinh đi ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Xem đáp án

Đáp án C: Phương trình chất hóa học Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2O

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy vì chưng H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. thạo X vừa phải sở hữu kỹ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, vừa phải sở hữu kỹ năng hòa tan được bột Cu. Oxit Fe bại liệt là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Xem đáp án

Đáp án C

Dung dịch X vừa phải làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, vừa phải sở hữu kỹ năng hòa tan được bột Cu → vô hỗn hợp X sở hữu Fe2+

→ Oxit Fe là Fe3O4

Câu 3. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy vì chưng hỗn hợp H2SO4 quánh giá buốt nhận được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối hạt Fe có một không hai. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)

Xem đáp án

Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x + = 0,6 mol

Bảo toàn e: [0,6.(3x - 2y)]/2 = 0,2 ⇒ x : hắn = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo lếu phù hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

Coi láo lếu phù hợp lúc đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 - 0,0375. 56) / 16 = 0,04375 mol

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 5. Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Xem đáp án

Đáp án B

A. ZnS + 8 HNO3 → 6 NO2 + Zn(NO3)2 + 4 H2O + SO2

B. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Trong phản xạ này HNO3 vào vai trò như 1 axit thường thì.

C. 3 FeSO4 + 4 HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO

D.  Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 6. Hòa tan láo lếu phù hợp phụ thân sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu vì chưng hỗn hợp HNO3 loãng. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học ko tan là láo lếu phù hợp nhị sắt kẽm kim loại. Phần hỗn hợp sau phản xạ sở hữu chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3 phản xạ không còn.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3→  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 theo lần lượt phản xạ với HNO3 quánh giá buốt thì số phàn ứng ôxi hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án

Đáp án C những hóa học sở hữu phản xạ oxi hóa- khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Câu 8. Cho m gam Fe thuộc tính trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 quánh, giá buốt (dư) nhận được 13,44 lít khí SO2 sản phầm khử có một không hai (ở đktc). Tính độ quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33, 6 gam

Xem đáp án

Xem thêm: công thức tính chu vi đường tròn

Đáp án B

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6

Phương trình hóa học

2Fe + 6H2SO4 quánh giá buốt → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ta có: nFe = 2/3.nSO2 = 2/3. 0,6 = 0,4 mol

Khối lượng Fe là:

→ mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn trăng tròn gam láo lếu phù hợp Mg và Fe vô hỗn hợp HCl 4M nhận được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp X. Để kết tủa trọn vẹn những ion vô X cần thiết 600 ml hỗn hợp KOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl tiếp tục sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn yếu tắc Natri

nKCl = nKOH = 1,2 (mol)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn yếu tắc Clo

=> nHCl = nKCl = 1,2 (mol)

VHCl = 1,2 : 4 = 0,3 lít

Câu 10. Cho m gam Fe thuộc tính không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, nhận được 14,4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Xem đáp án

Đáp án B

nCu = 0,225 mol

Phương trình chất hóa học phản xạ xảy ra:

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

0,225 ← 0,225 mol

⟹ mFe = 0,225.56 = 12,6 gam

Câu 11. Sắt thuộc tính được với toàn bộ những hóa học nằm trong sản phẩm hóa học này sau đây?

A. HNO3 quánh nguội, Cl2, hỗn hợp CuSO4.

B. O2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp NaOH.

C. Al2O3, H2O, HNO3 loãng, hỗn hợp AgNO3.

D. S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng.

HNO3 quánh nguội, hỗn hợp NaOH, Al2O3 ko phản xạ với Fe.

Fe + S → FeS

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑.

Câu 12. Cho 4 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 hỗn hợp ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2(SO4)3. Kim loại khử được cả 4 hỗn hợp muối hạt tiếp tục mang đến là

A. Fe.

B. Mg.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án A

Mg là sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại vô muối hạt → Mg khử được cả 4 hỗn hợp muối

Phương trình phản ứng

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

3Mg + Al2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Al

Câu 13. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa vô phản xạ xác lập ion này sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn rồi chuẩn bị xếp

KL mạnh + hóa học lão hóa mạnh => KL yếu hèn + hóa học lão hóa yếu

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ tính lão hóa của Fe3+ < Ag+

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

→ tính lão hóa của Mn2+ < H+

Câu 14. Một pin năng lượng điện hoá sở hữu năng lượng điện rất rất Zn nhúng vô hỗn hợp ZnSO4 và năng lượng điện rất rất Cu nhúng vô hỗn hợp CuSO4. Ta thấy

A. năng lượng điện rất rất Cu xẩy ra quy trình khử.

B. năng lượng điện rất rất Zn tăng còn lượng năng lượng điện rất rất Cu hạn chế.

C. năng lượng điện rất rất Cu xẩy ra sự oxi hoá.

D. năng lượng điện rất rất Zn xẩy ra sự khử

Xem đáp án

Đáp án A

Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu xẩy ra quy trình :

Zn → Zn2+ + 2e (sự lão hóa, thực hiện thanh Zn bị hao đi)

Cu2+ + 2e → Cu (sự khử, thực hiện thanh Cu dày lên)

Câu 15. Để khử trọn vẹn 6,08 gam láo lếu phù hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần thiết 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống hoà tan trọn vẹn 6,08 gam láo lếu phù hợp X vô hỗn hợp H2SO4 quánh giá buốt thì nhận được thể tích V (ml) SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

A. 112 ml

B. 224 ml

C. 336 ml

D. 448 ml.

Xem đáp án

Đáp án D

Quy thay đổi láo lếu phù hợp X về láo lếu phù hợp nhị hóa học FeO và Fe2O3 với số mol là x, y

Ta có:

FeO + H2 → Fe + H2O (1)

x → x → x

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (2)

y → 3y → 2y

Có: x + 3y = 0,1 và 72x +160y = 6,08

=> x = 0,04 mol; hắn = 0,02 mol

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (3)

0,04 → 0,02 mol

Vậy VSO2 = 0,02. 22,4 = 0,448 lít hoặc 448 ml

--------------------------------

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng tư liệu liên quan 

Xem thêm: where did you go last night

 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O
 • Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O
 • FeCl3 + KOH → Fe(OH)3 + KCl
 • AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 • AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phương trình lão hóa khử được VnDoc biên soạn, khi mang đến Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3 quánh, sau phản ứng  thấy bay đi ra khí gray clolor đỏ hỏn NO2. Hy vọng tư liệu gom những viết lách và cân đối đích phương trình phản xạ.

Để hoàn toàn có thể nâng lên thành quả vô tiếp thu kiến thức, VnDoc nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác tập dượt Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác tập dượt Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc mời mọc chúng ta truy vấn group riêng biệt giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.