dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản phong trào dân tộc ở các nước đông nam á diễn ra như thế nào

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Bạn đang xem: dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản phong trào dân tộc ở các nước đông nam á diễn ra như thế nào

Câu Hỏi:

Dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á biểu diễn ra:

Đáp án và câu nói. giải

đáp án đúng: C

Dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á ra mắt cực kỳ sôi sục và quyết liệt tiêu biểu như khởi nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xi-a (1926 - 1927); trào lưu 1930 - 1931 tuy nhiên đỉnh điểm là Xô ghi chép Nghệ Tĩnh ở nước Việt Nam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á cách tân và phát triển với quy tế bào như vậy nào?Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất, trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á cách tân và phát triển với quy tế bào ra mắt ở hầu từng những nước Khu vực Đông Nam Á. - Tại Lào, nhiều cỗ tộc đang được nhập cuộc trào lưu chống Pháp. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa bởi Ong Kẹo và Com-ma-đam điều khiển kéo dài thêm hơn nữa 30 năm (1901 - 1936). - Tại Cam-pu-chia, những cuộc đấu giành giật yêu thương nước tiếp tục nổ đi ra trong mỗi năm 1918 - 1920, 1926,... nhất là trào lưu yêu thương nước theo dõi Xu thế dân công ty tư sản bởi ngôi nhà sư A-cha Hem-chiêu hàng đầu trong mỗi năm 1930 - 1935. - Tại nước Việt Nam, trào lưu chống Pháp cách tân và phát triển mạnh mẽ và tự tin, nhất là sau thời điểm Đảng Cộng sản được xây dựng (1 - 1930). - Năm 1926 - 1927, khởi nghĩa đang được bùng phát ở những hòn đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra bên dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a. - Năm 1940, vạc xít Nhật tràn nhập Khu vực Đông Nam Á, và cũng kể từ phía trên, cuộc đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa chĩa mũi nhọn nhập công ty nghĩa vạc xít Nhật.

Nét mới mẻ nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á thân thuộc nhì trận đánh giành giật trái đất (1918 - 1939) là gì?

Nét mới mẻ nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á thân thuộc nhì trận đánh giành giật trái đất (1918 - 1939) là: Phong trào dân tộc bản địa tư sản đem bước tiến bộ mới mẻ, nhiều Đảng Cộng sản Thành lập và hoạt động.

Một số đường nét bao quát về trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á thân thuộc nhì trận đánh giành giật thế giới:

Xem thêm: hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai

- Phong trào dân tộc bản địa tư sản đem những bước tiến bộ rõ rệt rệt nằm trong với việc vững mạnh của giai cung cấp tư sản dân tộc:
+ Mục tiêu xài đấu tranh: yêu cầu tự tại marketing, tự động công ty về chủ yếu trị, yêu cầu người sử dụng giờ u đẻ nhập ngôi trường học tập,…
+ Một số chủ yếu đảng tư sản được xây dựng và tác động thoáng rộng nhập xã hội như Đảng Dân tộc ở Inđônêxia, trào lưu Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai,…

- Giai cung cấp vô sản chính thức trưởng thành:
+ Một số Đảng Cộng sản được xây dựng như: Đảng Cộng sản Inđônêxia (5 - 1920); Đảng Cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin (1930).
+ Dưới sự điều khiển của Đảng, trào lưu song lập dân tộc bản địa ra mắt sôi sục, khốc liệt như: khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926 - 1927); trào lưu 1930 - 1931 tuy nhiên đỉnh điểm là Xô ghi chép Nghệ Tĩnh ở nước Việt Nam,…

Sự khiếu nại lịch sử hào hùng trái đất này đang được hiệu quả mạnh mẽ và tự tin cho tới trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á sau Chiến giành giật trái đất loại nhất?

Sự khiếu nại lịch sử hào hùng trái đất đang được hiệu quả mạnh mẽ và tự tin cho tới trào lưu song lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á sau Chiến giành giật trái đất loại nhất này đó là thắng lợi của Cách mạng mon Mười Nga năm 1917.

Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 thành công xuất sắc là cuộc cách mệnh vô sản thứ nhất bên trên trái đất thắng lợi đang được động viên những nước Khu vực Đông Nam Á đấu giành giật, dẫn cho tới xây dựng nhiều Đảng Công sản, xúc tiến trào lưu song lập ở Khu vực Đông Nam Á cách tân và phát triển mạnh mẽ và tự tin. Những hiệu quả và tác động của Cách mạng mon Mười và cao trào cách mệnh trái đất đã thử mang đến trào lưu cách mệnh ở Khu vực Đông Nam Á và những nước nằm trong địa cách tân và phát triển mạnh mẽ và tự tin rộng lớn và đem sắc tố mới mẻ.

Nổi nhảy nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á bên dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở nước này ra mắt năm 1926 - 1927?

Nổi nhảy nhập trào lưu song lập dân tộc bản địa ở những nước Khu vực Đông Nam Á bên dưới sự điều khiển của Đảng Cộng sản là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở In-đô-nê-xi-a ra mắt năm 1926 - 1927.

Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất, nằm trong với việc cách tân và phát triển của trào lưu song lập dân tộc bản địa, giai cung cấp người công nhân,công ty nghĩa Mác-Lê-nin được quảng bá thoáng rộng ở In-đô-nê-xi-a. Điều khiếu nại này đã mang tới sự xây dựng Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a (tháng 5/1920).
Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a đang được điều khiển cách mệnh, tụ hội quần bọn chúng đấu giành giật, đem trào lưu cách mệnh cách tân và phát triển, lan rộng ra đi ra từng toàn quốc, tiêu biểu vượt trội là khởi nghĩa vũ trang ở Giava và Xumatơra. Mặc mặc dù thất bại tuy nhiên cuộc khởi nghĩa đã thử lúc lắc đem nền cai trị của thực dân Hà Lan.

Xem thêm: vai trò của giao thông vận tải