dùng nam châm thử ta có thể biết được

Câu hỏi:

15/04/2020 65,328

A. Độ mạnh yếu hèn của kể từ ngôi trường điểm bịa đặt nam châm từ demo.

Bạn đang xem: dùng nam châm thử ta có thể biết được

B. Dạng lối mức độ kể từ điểm bịa đặt nam châm từ demo.

Đáp án chủ yếu xác

C. Độ rộng lớn và vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ điểm bịa đặt nam châm từ demo.

D. Hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ điểm bịa đặt nam châm từ demo.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này sau đây nói đến tạp đôno và tạp axepto vô cung cấp dẫn là không đúng?

A. Tạp đôno là vẹn toàn tử tạp hóa học thực hiện tăng tỷ lệ êlectron dẫn.

B. Tạp axepto là vẹn toàn tử tạp hóa học thực hiện tăng tỷ lệ lỗ trống không.

C. Trong cung cấp dẫn loại n, tỷ lệ êlectron dẫn tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp axepto. Trong cung cấp dẫn loại p, tỷ lệ lỗ trống không dẫn tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp đôno

D. Trong cung cấp dẫn loại n, tỷ lệ êlectron dẫn tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp đôno. Trong cung cấp dẫn loại p, tỷ lệ lỗ trống không tỉ lệ thành phần với tỷ lệ tạp axepto.

Câu 2:

Trên mặt mũi nước đem nhị mối cung cấp phối hợp A, B cách nhau chừng 10,5 centimet, xê dịch ngược trộn với bước sóng trị rời khỏi là một trong những,4 centimet. M là vấn đề bên trên mặt mũi nước phía trên đường thẳng liền mạch By vuông góc với AB bên trên B và cơ hội A một khoảng tầm 11,375 centimet. Điểm xê dịch với biên phỏng đặc biệt tè bên trên khoảng tầm MB xa thẳm M nhất cơ hội M một khoảng tầm bằng

A. 2,875 cm

B. 3,65 cm

C. 0,725 cm

D. 1,5 cm

Câu 3:

Hai con cái rung lắc đơn y sì nhau, sợi chão miếng nhiều năm bởi sắt kẽm kim loại, vật nặng nề đem lượng riêng rẽ D. Con rung lắc loại nhất xê dịch nhỏ vào trong bình chân ko thì chu kì xê dịch là T0, con cái rung lắc loại nhị xê dịch vào trong bình có một hóa học khí đem lượng riêng rẽ đặc biệt nhỏ p=εD. Hai con cái rung lắc đơn chính thức xê dịch nằm trong 1 thời điểm t = 0, cho tới thời gian t0 thì con cái rung lắc loại nhất triển khai được rộng lớn con cái rung lắc loại nhị đích 1 xê dịch. Chọn phương án đúng

A. εt0=4T0

Xem thêm: chăn nuôi bò sữa ở nước ta hiện nay có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực nào sau đây

B. 2εt0=T0

C. εt0=T0

D. εt0=2T0

Câu 4:

Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện trường

A. Có những lối mức độ xung quanh những lối chạm màn hình kể từ.

B. Có những lối mức độ ko kín.

C. Của những năng lượng điện đứng yên tĩnh.

D. Giữa nhị bạn dạng tụ năng lượng điện đem năng lượng điện ko thay đổi.

Câu 5:

Một sợi dây tương đối dài 40 centimet đang xuất hiện sóng ngừng, ngoài nhị đầu thắt chặt và cố định, còn tồn tại 3 điểm không giống đứng yên tĩnh, tần số sóng là 25 Hz. Khi sợi chão doạng trực tiếp vận tốc xê dịch của điểm bụng là 2,25π m/s. Gọi x, nó theo thứ tự là khoảng cách lớn số 1 và nhỏ nhất thân thích nhị điểm bụng tiếp tục bên trên chão. Giá trị của x/y gần độ quý hiếm này nhất sau đây?

A. 1,34

B. 1,43

C. 1,17

D. 1,56

Câu 6:

Nước đem nhiệt độ dung riêng rẽ c = 4,18 kJ/kg.độ, nhiệt độ hóa tương đối L = 2260 kJ/kg, lượng riêng rẽ D = 1000 kg/m3. Để thực hiện bốc tương đối trọn vẹn 1 mm3 nước ở nhiệt độ phỏng lúc đầu 37°C trong tầm thời hạn 1 s bởi laze thì laze này cần đem năng suất bằng

A. 4,5 W

B. 3,5 W

C. 2,5 W

Xem thêm: giải vở bài tập toán lớp 3

D. 1,5 W