dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Câu hỏi:

03/07/2022 3,565

Bạn đang xem: dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án trúng là: D

Dung dịch HCl hòa tan được Al2O3

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây được dùng làm khử chua khu đất nhập nông nghiệp?

A. CaCl2.

B. CaO.

C. CaSO4.

D. Ca(NO3)2.

Câu 2:

Chất này tại đây gọi là xút ăn da?

A. NaNO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

Câu 3:

Chất này tại đây được gọi là phèn chua, dùng làm thực hiện nhập nước?

A. K2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Xem thêm: công suất tiêu thụ của đoạn mạch

B. (NH4)2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

C. Li2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

D. Na2SO4. Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 4:

Số electron lớp bên ngoài nằm trong của những nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại kiềm là

A. 3.

B. 2.

C. 4. 

D. 1.

Câu 5:

Cho khí CO2 nhập lượng dư hỗn hợp này tại đây sẽ khởi tạo kết tủa?

A. Ca(OH)2.

B. Ca(HCO3)2.

C. NaOH.

D. MgCl2.

Câu 6:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Kim loại Ca ko tan nội địa.

B. Dung dịch HCl hòa tan được MgO.

C. Al(OH)3 là một trong những hiđroxit lưỡng tính.

D. Kim loại Al tan được nhập hỗn hợp KOH.

Xem thêm: đề tuyển sinh lớp 10 môn toán