đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào

Câu hỏi:

17/06/2022 1,997

Bạn đang xem: đưa dữ liệu ra màn hình dùng thủ tục nào

A. print().

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án chính là: A

Sử dụng print() để lấy tài liệu rời khỏi mùng hình

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu ko nên là loại tài liệu cơ phiên bản vô python ?

A. int.

B. float.

C. list.

D. string.

Câu 2:

Xác ấn định loại của biểu thức sau?

“34 + 28 – 45 ”

A. int.

B. float.

C. bool.

D. string.

Câu 3:

Kết ngược của loại mệnh lệnh sau

>>> x, nó, z = 10, “10”, 10

>>> type(z)

A. int.

B. float.

C. double.

D. str.

Câu 4:

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

Phát biểu nào là sau đấy là sai?

A. Lệnh input() đem công dụng nhập tài liệu kể từ khí giới chuẩn chỉnh vô bàn phím

B. Bàn phím là khí giới chuẩn chỉnh duy nhất

C. Nội dung nhập hoàn toàn có thể là số

D. Kết ngược của mệnh lệnh input() là một trong xâu kí tự

Câu 5:

Câu mệnh lệnh sau bị lỗi không?

>>int(10.5)

A. Không đem lỗi

B. Câu mệnh lệnh đem lỗi

C. Không xác định

D. Cả 3 phương bên trên đều sai

Câu 6:

 Kết ngược của câu mệnh lệnh sau là gì?

>>str(3+4//3)

A. “3+4//3”.

B. “4”.

C. 4.

D. ‘4’.

Câu 7:

Lệnh nào là dùng làm nhận ra loại tài liệu của trở nên vô python?

A. type().

B. int().

C. size().

D. abs().

TÀI LIỆU VIP VIETJACK