dữ liệu trong một csdl được lưu trong

YOMEDIA

Bạn đang xem: dữ liệu trong một csdl được lưu trong

 • Câu hỏi:

  Dữ liệu nhập một CSDL được lưu trong:

  • A. Bộ lưu giữ ROM
  • B. Bộ lưu giữ RAM
  • C. Bộ lưu giữ ngoài
  • D. Các trang bị vật lí

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 101060

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Chọn loại tài liệu nào là mang đến ngôi trường điểm Toán, Lý
 • Nút Primary Key là nút nào là trong số nút sau?
 • Hãy lựa chọn phương án ghép trúng nhất. Để xóa một bạn dạng ghi nhập bảng cần thiết thực hiện: cởi bảng, lựa chọn bạn dạng ghi và:
 • Cho những thao tác sau:   (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập ĐK thanh lọc vào cụ thể từng ngôi trường ứng theo đòi mẫu
 • Để tạo nên một tệp hạ tầng tài liệu (CSDL) mới nhất và mệnh danh tệp nhập Access, tao phải:
 • Liên kết trong những bảng được cho phép tránh khỏi dư quá dữ liệu
 • muốn thiết lập link thân thiết nhị bảng thì từng bảng cần có
 • Để thêm thắt bạn dạng ghi mới nhất, tao nháy nút nào là trong số nút sau?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho ai?
 • Giả sử Lúc nhập ngày nhập thao tác làm việc được cán cỗ, mong muốn hiển thị tài liệu theo đòi khuôn 24/06/12 thì em cần lựa chọn loại dữ li�
 • Để tạo nên link trong những bảng, tao tiến hành những thao tác cơ bạn dạng nào?
 • Hãy lựa chọn câu vấn đáp trúng. Khi nào là thì hoàn toàn có thể nhập tài liệu nhập bảng?
 • Để tách bị mất mặt tệp CSDL mọi khi thiết đặt lại Access em ko nên?
 • Để cởi một bảng ở cơ chế kiến thiết tao lựa chọn bảng cơ rồi
 • Hãy lựa chọn phương án ghép trúng. Dữ liệu của CSDL được lưu ở:
 • Các thao tác thay cho thay đổi kiểu dáng biểu khuôn gồm
 • Muốn xóa link thân thiết nhị bảng nhập hành lang cửa số Relationships thực hiện
 • Các công dụng chủ yếu của Access là công dụng nào là sau đây?
 • Để thanh lọc đi ra list học viên Nam” nhập lớp, tao thực hiện:
 • Hãy lựa chọn phương án trúng nhất. Độ rộng lớn của ngôi trường hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi ở đâu?
 • Hãy lựa chọn phương án trúng nhất. Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn ngôi trường, tao thực hiện:
 • Hãy lựa chọn phương án trúng nhất. Sau Lúc kiến thiết đoạn bảng, nếu như tao không chỉ là ấn định khóa chủ yếu thì:
 • Các đối tượng người tiêu dùng chủ yếu nhập Access là gì?
 • Dữ liệu nhập một CSDL được lưu trong:
 • Xét công tác làm việc quản lí lí làm hồ sơ. Trong số những việc làm sau, những việc nào là ko nằm trong group thao tác update hồ nước sơ?
 • Công việc thông thường bắt gặp Lúc xử lí vấn đề của một đội nhóm chức là gì?
 • Để thao tác làm việc nhập cơ chế kiến thiết của biểu khuôn, tao tiến hành quá trình nào?
 • Việc xác lập cấu hình làm hồ sơ được tổ chức nhập thời khắc nào?
 • Để bố trí tài liệu ngôi trường tăng dần dần tao lựa chọn hình tượng nào là sau đây?
 • Để lần kiếm và thay cho thế tài liệu nhập bảng tao lựa chọn hình tượng nào là sau đây?
 • Ai là người dân có tầm quan trọng cần thiết nhập yếu tố phân quyền hạn truy vấn dùng CSDL?
 • Để thao tác làm việc nhập cơ chế biểu khuôn, tao tiến hành những thao tác nào?
 • Trong Access sở hữu từng nào đối tượng người tiêu dùng cơ bản?
 • Muốn tạo nên biểu khuôn Theo phong cách tự động kiến thiết, tao chọn?
 • Trong Access, một bạn dạng ghi được tạo nên trở nên kể từ sản phẩm nào?
 • Định nghĩa về Access?
 • Sắp xếp những thao tác tại đây theo đòi trình tự động quá trình muốn tạo link trong những bảng là:          &
 • Hãy đã cho thấy tuyên bố sai?
 • Một ngôi trường hoàn toàn có thể có không ít loại dữ liệu
 • Các bước phát động Access?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng