dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu

Câu hỏi:

09/05/2022 15,685

Bạn đang xem: dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở đâu

D. Bộ nhớ ngoài.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

Dữ liệu tệp được lưu trữ trường thọ bên trên bộ nhớ ngoài.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét Theo phong cách tổ chức triển khai tài liệu, rất có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 2:

Xét theo đuổi phương pháp truy vấn, rất có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 3:

Khẳng định nào tại đây là đúng khi nói về tệp?

A. Được tàng trữ lâu nhiều năm ở bộ lưu trữ ngoài (đĩa kể từ, CD, …) và bị rơi rụng khi tắt mối cung cấp năng lượng điện.

B. Được tàng trữ không nhiều ở bộ lưu trữ nhập và vẫn tồn tại khi tắt mối cung cấp năng lượng điện.

Xem thêm: chiến tranh trịnh nguyễn

C. Được tàng trữ lâu nhiều năm ở bộ lưu trữ ngoài (đĩa kể từ, CD, …) và vẫn tồn tại khi tắt mối cung cấp điện; lượng vấn đề tàng trữ bên trên tệp rất có thể rất rộng và chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa.

D. Lượng vấn đề tàng trữ bên trên tệp nhỏ.

Câu 4:

Khẳng định nào tại đây là đúng khi nói về số lượng phần tử của tệp?

A. Số lượng thành phần của tệp được xác lập trước.

B. Số lượng thành phần của tệp được khai báo trước.

C. Số lượng thành phần của tệp là 1.

D. Số lượng thành phần của tệp ko xác lập trước.

Câu 5:

Phát biểu nào tại đây là đúng về tệp văn bản?

A. Cho phép tắc truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua thứu tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B. Cho phép tắc tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C. Tệp văn bạn dạng là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo đuổi một cấu tạo chắc chắn.

D. Tệp văn bạn dạng là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo đuổi mã ASCII.     

Câu 6:

Các tài liệu dạng văn bạn dạng như sách, tư liệu, bài học kinh nghiệm, giáo án, những công tác mối cung cấp viết lách vì thế ngữ điệu bậc cao, ... thông thường được tàng trữ bên dưới dạng tệp nào?

A. Hình hình ảnh và tiếng động.

B. Hình hình ảnh.

C. Văn bản.

D. Âm thanh.