dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở

Câu hỏi:

09/05/2022 15,809

Bạn đang xem: dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ở

D. Bộ nhớ ngoài.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: D

Dữ liệu tệp được lưu trữ mãi mãi bên trên bộ nhớ ngoài.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét Theo phong cách tổ chức triển khai tài liệu, rất có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 2:

Xét bám theo phương thức truy vấn, rất có thể phân tệp thành:

A. 2 loại

B. 3 loại

C. 1 loại

D. 4 loại

Câu 3:

Khẳng định nào tại đây là đúng Khi nói về tệp?

A. Được tàng trữ lâu nhiều năm ở bộ nhớ lưu trữ ngoài (đĩa kể từ, CD, …) và bị tổn thất Khi tắt mối cung cấp năng lượng điện.

B. Được tàng trữ không nhiều ở bộ nhớ lưu trữ nhập và vẫn tồn tại Khi tắt mối cung cấp năng lượng điện.

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa không nằm trong phong trào cần vương

C. Được tàng trữ lâu nhiều năm ở bộ nhớ lưu trữ ngoài (đĩa kể từ, CD, …) và vẫn tồn tại Khi tắt mối cung cấp điện; lượng vấn đề tàng trữ bên trên tệp rất có thể rất rộng và chỉ tùy theo dung tích đĩa.

D. Lượng vấn đề tàng trữ bên trên tệp nhỏ.

Câu 4:

Khẳng định nào tại đây là đúng Khi nói về số lượng phần tử của tệp?

A. Số lượng thành phần của tệp được xác lập trước.

B. Số lượng thành phần của tệp được khai báo trước.

C. Số lượng thành phần của tệp là 1.

D. Số lượng thành phần của tệp ko xác lập trước.

Câu 5:

Phát biểu nào tại đây là đúng về tệp văn bản?

A. Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B. Cho luật lệ tham lam chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C. Tệp văn bạn dạng là tệp tuy nhiên những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai bám theo một cấu tạo chắc chắn.

D. Tệp văn bạn dạng là tệp tuy nhiên tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động bám theo mã ASCII.     

Câu 6:

Các tài liệu dạng văn bạn dạng như sách, tư liệu, bài học kinh nghiệm, giáo án, những lịch trình mối cung cấp viết lách bởi vì ngôn từ bậc cao, ... thông thường được tàng trữ bên dưới dạng tệp nào?

A. Hình hình họa và tiếng động.

B. Hình hình họa.

C. Văn bản.

D. Âm thanh.