đông nam bộ dẫn đầu cả nước về diện tích cây

Câu hỏi:

02/08/2021 26,962

Bạn đang xem: đông nam bộ dẫn đầu cả nước về diện tích cây

A. Cao su.

Đáp án chủ yếu xác

Đông Nam Sở là vùng thường xuyên canh cây cao su đặc lớn số 1 toàn quốc. Đáp án: A.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không đích về phát triển thủy sản của VN hiện nay nay?

A. Diện tích nuôi trồng được không ngừng mở rộng.

B. Sản phẩm qua quýt chế biến đổi đa dạng.

C. Đánh bắt ven bờ được chú ý.

D. Phương tiện phát triển được góp vốn đầu tư. 

Câu 2:

Đặc điểm nổi trội của ngành viễn thông VN lúc này là

A. phong phú nhiều mẫu mã về mô hình.

B. về cơ phiên bản đang được phủ kín ở những vùng.

C. mạng lưới nhìn bao quát còn lỗi thời.

D. tốc chừng cải cách và phát triển nhanh chóng vượt lên trên bậc. 

Câu 3:

Nước tao đem tỉ lệ thành phần làm việc vô chống đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng tương thích với

A. tình hình cải cách và phát triển kinh tế tài chính nội địa.

B. quá trình đô thị mới, công nghiệp hóa.

C. Xu thế Open, hội nhập quốc tế.

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

D. phát triển những ngành nghề nghiệp truyền thống lịch sử. 

Câu 4:

Lãnh thổ trải lâu năm trên rất nhiều vĩ chừng đã thử cho tới nhiệt độ VN có

A. tính nhiệt đới gió mùa.

B. sự phân hóa.

C. nhì mùa rõ ràng rệt.

D. tính hóa học độ ẩm. 

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay sản lượng muối hạt biển cả và nước mắm nam ngư của VN qua quýt các năm, dạng biểu trang bị này sau đó là tương thích nhất?

A. Cột.

B. Tròn.

C. Đường.

D. Miền. 

Câu 6:

Đô thị của VN đa số là nhỏ, phân bổ phân nghiền thực hiện giới hạn đến

A. khả năng góp vốn đầu tư cải cách và phát triển kinh tế

B. xây dựng những xí nghiệp sản xuất công nghiệp.

C. phân bổ mối cung cấp lực lượng lao động tổ quốc.

D. tác phong và lối sinh sống của những người dân