ĐỌC SỐ TIỀN BẰNG CHỮ TRONG EXCEL 2010

     

Cách đổi khác số thành chữ trong Excel bài viết dưới đây,hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách đổi khác số thành chữ trong Excel một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: đọc số tiền bằng chữ trong excel 2010


*

** chuyển đổi số thành chữVNĐtrong Excel bằng vnTools:

Các bạn DownloadToolsđổi số thành chữ.

Bạn buộc phải thêmvnToolsvàoExcel. Bên trên thanh công cụ, chúng ta chọnFile => Option.


*

*

Tiếp theo, các bạn chọnBrownrồi tìm đến thư mục đã cài đặt đặtvnTools(thông thường đã trong ổC/Program File, lựa chọn fileUfunctionsđể thêmvnToolsvàoExcel.


*

sau khi đã thêm được vnTools, bạn chọn tab vnToolsđể làm việc đổi số thành chữ.vnTools xuất hiện ở dạng thanh công cụ, có hộp thoại thao tác tương từ bỏ như những hàm của Excel vào đó bạn có thể chọn ô chứa chuỗi kết quả, ô đựng số nên chuyển đổi,

Chú ý:Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển đổi số thành chữ theo tiếng anh, chúng ta thực hiện tựa như như đổi khác thành chữ theo tiếng Việt nhưng lại thay vày chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).


*

Bạn click vàoV Đổi số thành chữ (VN)để cấu hình thiết lập bảng mã .

+ V Đổi số thành chữ (VN)là thay đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN)là đổi số thành chữ giờ anh


cấu tạo hàm tiến hành đổi:

=VND(số buộc phải đổi, true):đổi số thành chữ có hiện trường đoản cú đồng phía sau cùng.

=VND(số đề nghị đổi):chỉ đổi số thành chữ

=USD(số nên đổi, true):đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh gồm từ Dollar.

Xem thêm: Gợi Ý Thực Đơn Bữa Tối Giảm Cân Nhẹ Nhàng Với Thực Đơn Bữa Tối Dễ Thực Hiện

=USD(số đề nghị đổi):đổi số thành chữ theo tiếng anh.

** biến hóa số thành chữVNĐbằng MARCO:

VàoMenu Tools=>Macro=>Visual Basic Editor.

Bạn vẫn xem: giải pháp chuyển đổi số thành chữ trong Excel

ChọnInsert=>Module.Rồi gõ văn bản hàm vào.

sau khi gõ xong xuôi chọnClose và Returnbảng tính. Trong bảng tính ta hoàn toàn có thể dùng hàm này như những hàm khác của Excel.

* BạnAdd Inhàm này vào thư mụcXLSTARtrong mặt đường dẫnProgram File=>MicroSoft Office=>OFFICE11=>XLSTAR(Có thể ghi File có Macro vừa viết thành file *.XLA trong folder nói trên) nếu muốn tất cả mọi tệp tin trong Excel đều thực hiện được hàm này.

**Dưới đó là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15)

Tam = Chu(1) = một Chu(2) = hai Chu(3) = ba Chu(4) = bốn Chu(5) = năm Chu(6) = sáu Chu(7) = bảy Chu(8) = tám Chu(9) = chín

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso thủ thuật 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx hack 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + trăm kết thúc If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + mười Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + mươi end If If (hgchuc = 0) và (hgdonvi > 0) và (hgtram > 0) Then Tam = Tam + lẻ kết thúc If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) và (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + lăm Else If (hgchuc > 1) và (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + mốt Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) kết thúc If end If over If Doi3so = Tam kết thúc Function

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer


LOP(4) = LOP(1) = tỉ LOP(2) = triệu LOP(3) = ngàn vì While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = For i = 1 to 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) kết thúc If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + đồng chẵn DOI12SO = (Bằng chữ: + KQ + ) end Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) kết thúc Function

Chú ý: bắt buộc gõ những chữ giờ đồng hồ Việt bao gồm dấu lại cho dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện chữ Việt. Để chắc nạp năng lượng thì các bạn chỉ sử dụng Font chữ 1 byte. Vào bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() xuất xắc =DSTC() rồi Enter

** biến đổi số thành chữVNĐbằng phương pháp sử dụng phần mềm AccHelper:

Tải phần mềm đổi số thành chữAccHelpervề máy.

sau khoản thời gian tải về, chúng ta giải nén ra bởi cách: click chuột phải vào file vừa sở hữu về-> lựa chọn Extract Here


Cách dịch số thành chữ trong Excel 2003:

+ chúng ta mở tệp tin Excel ngẫu nhiên => Vào Tools=>Add-ins


+ hộp thoại Add-ins xuất hiện=> chọn Browse => Chọn đường dẫn tới ứng dụng mà về sản phẩm tính của khách hàng => lựa chọn File bao gồm tênAccHelperEx


+Sau khi chọn dứt thì bấm nút OKtrên hộp thoại.

Xem thêm: Hãy Đến Bên Ta Đêm Nay Cạn Chén Rượu Nồng, Lời Bài Hát Ta Đâu Có Say (Lyrics)


Phần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+Mở file Excel bất kì, tiếp nối chọnFile=> Options=> Excel Options=>Add-ins=> Go


Chuyển thay đổi số thành chữ VNĐtrong Excel

+Di gửi chuột đến vị trí buộc phải chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô hy vọng chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu thực hiện font Vntimes, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô ao ước chuyển,1)

+Nếu thực hiện font VNI, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô mong chuyển,2)

+Trường hợp có số lẻ, sử dụng câu lệnh như sau =VND(ô ý muốn chuyển,đồng,ảo,3)

** mua Phần mềm thay đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách biến hóa số thành chữ vào Excel


Tags từ bỏ khóa: nhảy số thành chữ vào excel2016 đổi số thành chữ trongword cáchđọcsốtiền bằngchữ lập công thứcsốtiền bằngchữ vào excel hàm vndtrong excel2010 acchelperexcel2007 vntools 1.2.0 for office 2010 codechuyển số thành chữ trong excel

kimsa88
cf68