đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 72,475

Bạn đang xem: đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

A. Trình chừng khu đô thị hóa còn thấp.

B. Phân tía những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị đem quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới VN đem 3 đặc điểm: ra mắt còn lừ đừ, chuyên môn thấp; tỉ trọng dân trở nên thị tăng và phân bổ những khu đô thị không được đều.

Nước tao chỉ mất một vài khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: thủ đô, TP Sài Gòn, Hải Phòng Đất Cảng,…

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây chính với mối cung cấp làm việc VN hiện tại nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề vô công nghiệp.

B. Phân tía triệu tập ở điểm miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu hèn là làm việc đem trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu vật dụng về dan số trở nên thị và vùng quê VN, quy trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu bám theo niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu vật dụng thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào và cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình ngày càng tăng số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Điều khiếu nại nào là tại đây thuận tiện cho tới VN tạo ra lúa gạo?

A. Đồng bởi vì rộng lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu.

Xem thêm: nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

B. Khí hậu phân hóa, đem mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình ụ núi, phân bậc bám theo độ cao. 

Câu 4:

Cơ cấu kinh tế tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ rệt đa số là do

A. cải cách và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa cách bờ.

C. thú vị mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa thâm nám canh. 

Câu 5:

Do nằm trong điểm gió mùa rét nên hải dương Đông có

A. sức nóng chừng nước hải dương cao, nhiều khả năng chiếu sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa sinh hoạt mạnh

B. hải dương kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng hải dương mạnh vô giai đoạn gió mùa rét tây nam

C. sức nóng chừng nước hải dương và loại hải dương thay cho thay đổi bám theo mùa, sóng hải dương mạnh vô mùa đông

D. gió mùa rét, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, sức nóng chừng nước hải dương cao và chừng muối hạt khá lớn

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng dola - USD)

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây chính về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty của một vài vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây.