đô thị hóa ở châu âu có đặc điểm gì

Câu hỏi:

26/09/2019 39,342

Bạn đang xem: đô thị hóa ở châu âu có đặc điểm gì

A. Mức phỏng đô thị mới cao.

B. Mức phỏng đô thị mới thấp.

Đáp án chủ yếu xác

C. Chủ yếu hèn là đô thị mới tự động phân phát.

D. Mức phỏng đô thị mới đặc biệt thấp.

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Giải thích: Đô thị hóa ở châu Âu với Điểm lưu ý cường độ đô thị mới thấp.

Chọn: B.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đô thị hóa ở châu Âu không với Điểm lưu ý này sau đây?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị cao.

B. Các TP.HCM tiếp nối đuôi nhau nhau trở thành dải khu đô thị.

C. Đô thị hóa vùng quê cải tiến và phát triển.

D. Dân trở thành thị càng ngày càng tăng.

Câu 2:

Dân cư châu Âu nằm trong chủng tộc nào?

A. Nê-grô-ít.

B. Môn-gô-lô-ít.

C. Ơ-rô-pê-ô-ít.

D. Ôt-xtra-lô-ít.

Câu 3:

Tỉ lệ ngày càng tăng đương nhiên ở châu Âu là

A. Rất thấp.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với

B. Thấp.

C. Cao.

D. Rất cao.

Câu 4:

Các dân tộc bản địa châu Âu theo gót tôn giáo nào?

A. Đạo Thiên chúa.

B. Đạo Hin-đu.

C. Đạo Phật.

D. Bà La Môn.

Câu 5:

Các dân tộc bản địa châu Âu nằm trong group ngôn từ nào?

A. Giec-man.

B. Hi lạp.

C. Đan xen nhị ngôn từ.

D. Các ngôn từ không giống.

Câu 6:

Mật phỏng số lượng dân sinh cướp tỉ lệ thành phần diện tích S lớn số 1 ở châu Âu là

A. bên trên 125 người/km2.

B. kể từ 25 - 125 người/km2.

C. 10 - 25 người/km2.

D. bên dưới 10 người/km2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK