discussion đi với giới từ gì

Discuss là một trong những động kể từ giờ đồng hồ Anh phổ biến và được dùng thật nhiều trong số đối thoại từng ngày và Tức là thảo luận, bàn luận, trao thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cầm được Discuss cút với giới kể từ gì mới đúng chuẩn cũng giống như các cấu hình Discuss chưa? Cùng Langmaster dành riêng 5 phút phát âm tức thì nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm mò mẫm hiểu câu vấn đáp nhé!

I. Discuss Tức là gì?

null

Bạn đang xem: discussion đi với giới từ gì

Phiên âm: Discuss /dɪˈskʌs/ (v)

Nghĩa: "Discuss" là một trong những động kể từ giờ đồng hồ Anh Tức là thảo luận, tranh biện, hoặc bàn luận về một chủ thể, yếu tố, hoặc trường hợp rõ ràng. Khi chúng ta "discuss" điều gì cơ, chúng ta thông thường thể hiện chủ ý, ý kiến hoặc vấn đề về chủ thể cơ và nhập cuộc nhập cuộc trao thay đổi với những người không giống nhằm trao thay đổi chủ ý và vấn đề.

Ví dụ: 

 • Let's sit down and discuss the upcoming project đồ sộ ensure everyone is on the same page. (Cùng ngồi xuống và thảo luận về dự án công trình tới đây nhằm đáp ứng quý khách đều hiểu và đồng ý cùng nhau.)
 • During the meeting, the team members discussed the challenges they were facing and brainstormed potential solutions. (Trong buổi họp, những member group vẫn thảo luận về những thử thách mà người ta đang được đương đầu và tạo nên những biện pháp tiềm năng.)

II. Các dạng kể từ không giống của Discuss

Bên cạnh động kể từ gốc Discuss, cũng đều có một vài dạng kể từ không giống của động kể từ này như danh kể từ, tính kể từ,... nhằm dùng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau sao cho tới phù hợp:

1. Discussion (Danh từ): Là hành vi hoặc quy trình thảo luận, tranh biện hoặc bàn luận về một chủ thể rõ ràng.
Ví dụ: The team had a lengthy discussion about the best approach đồ sộ the project. (Nhóm vẫn mang 1 cuộc thảo luận kéo dãn về cách thức tốt nhất có thể nhằm tổ chức dự án công trình.)

2. Discussable (Tính từ): Là tính kể từ mô tả một chủ thể, yếu tố hoặc yếu tố rất có thể được thảo luận hoặc tranh biện.
Ví dụ: The topic is highly discussable and can lead đồ sộ diverse viewpoints. (Chủ đề này rất rất tương thích nhằm thảo luận và rất có thể kéo theo nhiều ý kiến nhiều mẫu mã.)

3. Discussant (Danh từ): Là người nhập cuộc nhập cuộc thảo luận, thông thường là nhập 1 bàn thương thuyết, hội thảo chiến lược hoặc buổi thảo luận.
Ví dụ: The panel of discussants shared their insights and perspectives on the matter. (Ban thảo luận của những người dân nhập cuộc vẫn share tầm nhìn và ý kiến của mình về yếu tố.)

III. Discuss cút với giới kể từ gì? Discussion cút với với giới kể từ gì?

null

Vậy Discuss và Discussion cút với giới kể từ gì thì chủ yếu xác? Câu vấn đáp là Discuss thông thường cút với giới kể từ WITH còn Discussion thông thường cút với giới kể từ ABOUT, OF, AMONG VÀ BETWEEN. Tại phần này, nằm trong mò mẫm lời nói trả lời và hiểu thâm thúy rộng lớn về những cụm kể từ này nhé!

1. Discuss + with

"Discuss + (sth) + with + sb" là một trong những cấu hình thịnh hành khi dùng động kể từ "discuss" và giới kể từ "with". Cấu trúc này trình diễn miêu tả hành động thảo luận, bàn luận với cùng 1 người hoặc nhiều người rõ ràng.

Ví dụ:

 • She wants đồ sộ discuss the project with her team members before making a decision. (Cô ấy mong muốn thảo luận về dự án công trình với những member nhập group trước lúc thể hiện ra quyết định.)
 • The manager will discuss the new proposal with the board of directors tomorrow. (Người vận hành tiếp tục thảo luận về khuyến nghị mới nhất với hội đồng quản ngại trị vào trong ngày mai.)

2. Discussion + about

"Discussion" thông thường cút với giới kể từ "about" khi mong muốn nói tới nội dung hoặc chủ thể của cuộc thảo luận, bàn luận.

Ví dụ:

 • We had a long discussion about the upcoming project. (Chúng tôi đem cuộc thảo luận nhiều năm về dự án công trình tới đây.)
 • The participants engaged in a lively discussion about environmental issues. (Các người nhập cuộc tham dự vào một trong những cuộc thảo luận sôi sục về những yếu tố môi trường xung quanh.)

Lưu ý: Discuss ko kèm theo giới kể từ about vì thế phiên bản đằm thắm kể từ discuss vẫn nằm trong nghĩa với talk about rồi. Nếu chúng ta sử dụng discuss about thì tiếp tục bởi vì với discuss about about ⇒ Sai. 

XEM THÊM: 

Xem thêm: sóng gió cuộc đời tập 1 thuyết minh tiếng việt

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

3. Discussion + of

Tương tự động với cấu hình “Discussion about + sth”, cấu hình "discussion of + sth" cũng khá được dùng khi mong muốn miêu tả việc thảo luận về một chủ thể, yếu tố hoặc trường hợp rõ ràng. 

Ví dụ:

 • The book club had a lively discussion of the latest novel. (Câu lạc cuốn sách vẫn mang 1 cuộc thảo luận sôi sục về cuốn đái thuyết tiên tiến nhất.)
 • The meeting involved a detailed discussion of the company's financial performance. (Cuộc họp vẫn bao hàm cuộc thảo luận cụ thể về hiệu suất tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn.)

4. Discussion + among/between

Cấu trúc "discussion among" được dùng khi mong muốn miêu tả việc thảo luận xẩy ra đằm thắm nhiều người, ko nhất thiết cần là nhì mặt mày. 

Ví dụ:

 • There was a lively discussion among the students about the best way đồ sộ address the environmental issues. (Có một cuộc thảo luận sôi sục trong những SV về kiểu cách tốt nhất có thể nhằm xử lý những yếu tố môi trường xung quanh.)
 • The discussion among the team members led đồ sộ new insights and ideas for the project. (Cuộc thảo luận trong những member group đã lấy rời khỏi ánh nhìn mới nhất và ý tưởng phát minh cho tới dự án công trình.)

Cấu trúc "discussion between sb and sb" được dùng khi chỉ ra việc thảo luận ra mắt đằm thắm nhì bên, nhấn mạnh vấn đề nhập việc trao thay đổi chủ ý và ý kiến đằm thắm nhì group hoặc cá thể.

Ví dụ:

 • The negotiation involved a discussion between the company's representatives and the labor union. (Cuộc thương thuyết tương quan cho tới cuộc thảo luận đằm thắm thay mặt của doanh nghiệp lớn và công đoàn làm việc.)
 • The meeting was a platform for discussion between the government officials and the community leaders. (Cuộc họp là một trong những nền tảng nhằm thảo luận trong những quan tiền chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và những mái ấm hướng dẫn xã hội.)

IV. Các kể từ tương tự động Discuss

null

1. Debate (bàn bạc, giành giật luận): Diễn miêu tả việc thảo luận và tranh biện về một yếu tố, chủ ý hoặc chủ thể rõ ràng. Tương tự động "discuss" tuy nhiên rất có thể nhấn mạnh vấn đề nhập đặc thù giành giật cãi và những ý kiến trái lập.
Ví dụ: The students debate the pros and cons of implementing a dress code in school. (Các học viên vẫn tranh biện về điểm mạnh và điểm yếu của việc vận dụng quy toan về phục trang nhập ngôi trường học tập.)

2. Deliberate (thảo luận, cân nặng nhắc): Diễn miêu tả việc thảo luận và suy nghĩ kỹ lưỡng về một yếu tố hoặc ra quyết định rõ ràng. Tương tự động "discuss" tuy nhiên tăng thêm ý nghĩa thâm thúy rộng lớn về sự kiểm tra và suy xét.
Ví dụ: The board members deliberate on the company's financial plan before making a final decision. (Ban member vẫn thảo luận về plan tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn trước lúc thể hiện ra quyết định sau cùng.)

3. Talk about (nói chuyện, thảo luận): Diễn miêu tả việc trao thay đổi chủ ý, vấn đề hoặc tâm trí với những người không giống. Tương tự động như "discuss".
Ví dụ: Let's talk about our upcoming vacation plans and see if we can coordinate our schedules. (Hãy thảo luận về plan kỳ nghỉ ngơi tới đây và coi liệu tất cả chúng ta rất có thể kết hợp thời hạn hay là không.)

4. Converse (nói chuyện, thảo luận): Diễn miêu tả việc chuyện trò và thảo luận với những người không giống. Tương tự động "discuss" tuy nhiên tăng thêm ý nghĩa dữ thế chủ động rộng lớn về sự chuyện trò.
Ví dụ: They sat by the fireplace and conversed late into the night about their shared memories. (Họ ngồi mặt mày lò sưởi và chuyện trò nhập tối khuya về những kỷ niệm cộng đồng.)

5. Consult (tham khảo, bàn bạc): Diễn miêu tả việc tư vấn và đàm đạo với những người không giống nhằm mò mẫm kiếm chủ ý hoặc biện pháp cho 1 yếu tố. Tương tự động "discuss" tuy nhiên thể hiện nay đặc thù mò mẫm kiếm sự trợ canh ty và kim chỉ nan kể từ người không giống.
Ví dụ: Before making a major decision, he consulted with his close friends and family for advice. (Trước khi thể hiện ra quyết định cần thiết, anh ấy vẫn xem thêm chủ ý của bằng hữu đằm thắm thiết và mái ấm gia đình.)

Xem thêm: na2 so4 có kết tủa không

6. Negotiate (đàm phán, thương lượng): Diễn miêu tả việc thảo luận và thương lượng nhằm đạt được thỏa thuận hợp tác hoặc xử lý một yếu tố trong những mặt mày. Tương tự động "discuss" tuy nhiên triệu tập nhập việc đạt được thỏa thuận hợp tác hoặc bố trí trong những mặt mày đảm bảo chất lượng.
Ví dụ: The two countries are currently negotiating a trade giảm giá đồ sộ benefit both economies. (Hai vương quốc đang được thương thuyết một thỏa thuận hợp tác thương nghiệp để sở hữu lợi cho tất cả nhì nền tài chính.)

Đăng ký ngay: 

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Kết luận

Như vậy, nội dung bài viết bên trên vẫn tổ hợp toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết Note về mái ấm điểm “Discuss cút với giới kể từ gì?”. Hẳn giờ trên đây, bạn đã sở hữu thể dùng thạo những cấu hình với Discuss nhập cuộc sống thường ngày. Dường như, nhớ là ĐK thực hiện bài bác test trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh free tại đây nhằm hiểu rằng tài năng của tớ nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!