định luật ôm cho toàn mạchBài ghi chép Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch.

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch hoặc, chi tiết

Bạn đang xem: định luật ôm cho toàn mạch

Bài giảng: Bài 9: Định luật Ôm so với toàn mạch - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định luật Ôm so với toàn mạch:

• Định luật Ôm so với toàn mạch:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch kín tỉ lệ thành phần thuậnvới

suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với

điện trở toàn phần của mạch đó:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

trong đó: E là suất năng lượng điện sầm uất của mối cung cấp (V)

r là năng lượng điện trở vô của mối cung cấp điện

RN là năng lượng điện trở tương tự của mạch ngoài

Quảng cáo

• Hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài (hay hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì vô cùng của mối cung cấp điện):

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

2. Nhận xét:

• Hiện tượng đoản mạch: xẩy ra Lúc nối 2 vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện chỉ vì thế chão dẫn sở hữu năng lượng điện trở vô cùng nhỏ. Khi đoản mạch, dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt sở hữu độ mạnh rộng lớn và rất có hại cho sức khỏe.

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

• Công của mối cung cấp năng lượng điện do nóng lượng sản đi ra ở mạch ngoài và mạch trong:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

• Hiệu suất của mối cung cấp điện:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

B. Kỹ năng giải bài bác tập

Áp dụng những công thức:

- Định luật Ôm so với toàn mạch:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

- Hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài: UN = I.RN = E - Ir

- Hiệu suất của mối cung cấp điện:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

C. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Đối với mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện với mạch ngoài là năng lượng điện trở thì hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch.

B. tăng Lúc độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch tăng.

C. rời Lúc độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch tăng.

D. tỉ lệ thành phần nghịch tặc với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô mạch.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Ta sở hữu hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài UN = I.RN = E - Ir ⇒ Lúc I tăng thì UN rời.

Câu 2: Phát biểu nào là sau đấy là ko đúng?

A. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc mạch chỉ chứa chấp năng lượng điện trở R tỉ lệ thành phần với hiệu năng lượng điện thế U thân thuộc nhì đầu đoạn mạch và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở R.

B. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch kín tỉ lệ thành phần thuận với suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện và tỉ lệ thành phần nghịch tặc với năng lượng điện trở toàn phàn của mạch.

C. Công suất của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt đoạn mạch vì thế tích của hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì đầu đoạn mạch và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt đoạn mạch cơ.

D. Nhiệt lượng toả đi ra bên trên một vật dẫn tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở của vật, với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện và với thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt vật.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Chọn D.

Nhiệt lượng toả đi ra bên trên một vật dẫn tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện trở của vật, với bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện và với thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt vật.

Câu 3: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu năng lượng điện trở vô 0,1Ω được giắt với năng lượng điện trở 4,8Ω trở nên mạch kín. Khi cơ hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là 12 (V). Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch là

A. I = 120 (A).              B. I = 12 (A).

C. I = 2,5 (A).              D. I = 25 (A).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch là

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 4: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu năng lượng điện trở vô 0,1Ω được giắt với năng lượng điện trở 4,8Ω trở nên mạch kín. Khi cơ hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì vô cùng của mối cung cấp năng lượng điện là 12 (V). Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là:

A. E = 12,00 (V).              B. E = 12,25 (V).

C. E = 14,50 (V).              D. E = 11,75 (V).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô mạch là

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

⇒ Suất năng lượng điện động của mối cung cấp năng lượng điện là: E = I(r + R) = 12,25(V)

Quảng cáo

Xem thêm: baco3 có kết tủa không

Câu 5: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 6 (V), năng lượng điện trở vô r = 2 (Ω), mạch ngoài sở hữu năng lượng điện trở R. Để hiệu suất dung nạp ở mạch ngoài là 4 (W) thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).              B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).              D. R = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn A.

Công suất dung nạp mạch ngoài:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 6: Dùng một mối cung cấp năng lượng điện nhằm thắp sáng sủa theo thứ tự nhì đèn điện sở hữu năng lượng điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), Lúc cơ hiệu suất dung nạp của nhì đèn điện là như nhau. Điện trở vô của mối cung cấp năng lượng điện là:

A. r = 2 (Ω).              B. r = 3 (Ω).

C. r = 4 (Ω).              D. r = 6 (Ω).

Hướng dẫn:

Ta có: Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 7: Một mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 6 (V), năng lượng điện trở vô r = 2 (Ω), mạch ngoài sở hữu năng lượng điện trở R. Để hiệu suất dung nạp ở mạch ngoài đạt độ quý hiếm lớn số 1 thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).             B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).             D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất dung nạp mạch ngoài:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 8: thạo rằng Lúc năng lượng điện trở mạch ngoài của một mối cung cấp năng lượng điện tăng kể từ R1 = 3 (Ω) cho tới R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhì vô cùng của mối cung cấp tăng vội vàng nhì lượt. Điện trở vô của mối cung cấp năng lượng điện cơ là:

A. r = 7,5 (Ω).              B. r = 6,75 (Ω).

C. r = 10,5 (Ω).             D. r = 7 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn D.

Ta sở hữu hiệu năng lượng điện thế mạch ngoài

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 9: Cho một mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở vô r = 2,5 (Ω), mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1 = 0,5 (Ω) giắt tiếp nối nhau với 1 năng lượng điện trở R. Để hiệu suất dung nạp ở mạch ngoài lớn số 1 thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω).              B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).              D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn B.

Công suất dung nạp mạch ngoài:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Câu 10: Cho một mạch năng lượng điện kín bao gồm mối cung cấp năng lượng điện sở hữu suất năng lượng điện động E = 12 (V), năng lượng điện trở vô r = 2,5 (Ω), mạch ngoài bao gồm năng lượng điện trở R1 = 0,5 (Ω) giắt tiếp nối nhau với 1 năng lượng điện trở R. Để hiệu suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở R đạt độ quý hiếm lớn số 1 thì năng lượng điện trở R cần có mức giá trị

A. R = 1 (Ω)              B. R = 2 (Ω).

C. R = 3 (Ω).              D. R = 4 (Ω).

Hướng dẫn:

Chọn C.

Công suất dung nạp bên trên năng lượng điện trở:

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lý thuyết Định luật Ôm so với toàn mạch | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài giảng: Bài 9: Định luật Ôm so với toàn mạch - Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những phần Lý thuyết Vật Lí lớp 11 Ôn đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc, cụ thể khác:

  • Lý thuyết Điện năng. Công suất điện
  • Lý thuyết Ghép những mối cung cấp năng lượng điện trở nên bộ
  • Lý thuyết tổ hợp chương: Dòng năng lượng điện ko đổi

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cần cù bù thông minh

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


dong-dien-khong-doi.jspGiải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học