định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Câu hỏi:

10/10/2019 87,291

C. tích điện.

Bạn đang xem: định luật len xơ là hệ quả của định luật bảo toàn

Đáp án chủ yếu xác

+ Định luật Lenxo là hệ trái khoáy của lăm le luật bảo toàn tích điện.

         Đáp án C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dòng năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín với chiều

A. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình với chiều ngăn chặn sự phát triển thành thiên kể từ thông thuở đầu qua quýt mạch.

B. trọn vẹn tình cờ.

C. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn nằm trong chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

D. sao mang lại kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn trái hướng với kể từ ngôi trường ngoài.

Câu 2:

Suất năng lượng điện động tự động cảm của mạch năng lượng điện tỉ lệ thành phần với

A. kể từ thông cực to qua quýt mạch.

B. kể từ thông rất rất đái qua quýt mạch.

C. năng lượng điện trở của mạch.

D. vận tốc phát triển thành thiên độ mạnh loại năng lượng điện qua quýt mạch.

Câu 3:

Một diện tích S S bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân ái vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo gót công thức:

A. Ф = BStanα.

B. Ф = BSsinα.

Xem thêm: viết bài văn biểu cảm về người thân

C. Ф = BScosα.

D. Ф = BScotanα.

Câu 4:

Khi kể từ trải qua một sườn chạc dẫn với biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt +π2) thì nhập sườn chạc xuấthiện một suất năng lượng điện động chạm màn hình với biểu thức e = E0cos(ωt +ϕ).  Biết Ф0, E0 và ω là những hằng số dương. Giá trị của j

A. -π2 rad

B. 0 rad

C. π2 rad

D. π rad

Câu 5:

Theo lăm le luật Lenxo, loại năng lượng điện cảm ứng

A. với chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân thực hiện mạch năng lượng điện hoạt động.

B. xuất hiện tại khi nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với đàng mức độ kể từ.

C. xuất hiện tại nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy vậy song với đàng mức độ kể từ.

D. với chiều sao mang lại kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân sinh rời khỏi nó.

Câu 6:

Muốn thực hiện hạn chế tổn hao tự lan nhiệt độ của loại năng lượng điện Fuco thực hiện bên trên khối sắt kẽm kim loại, người tớ thường:

A. phân chia khối sắt kẽm kim loại trở nên nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng tanh ghép cơ hội năng lượng điện cùng nhau.

B. tô phủ lên khối sắt kẽm kim loại một tờ tô cơ hội năng lượng điện.

C. đúc khối sắt kẽm kim loại không tồn tại phần trống rỗng bên phía trong.

Xem thêm: vở bài tập địa lý lớp 5

D. tăng cường độ dẫn năng lượng điện mang lại khối sắt kẽm kim loại.