điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là

Câu hỏi:

26/06/2020 13,606

Bạn đang xem: điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước thường là

D. Phép sánh sánh

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chương trình Pascal tại đây triển khai hoạt động và sinh hoạt nào?

var i: integer;

begin

for i:=1 to tát 99 do;

end.

A. Chương trình chạy trở nên i từ một cho tới 100.

B. Chương trình chạy trở nên i từ một cho tới 99 rồi ko làm cái gi cả.

C. Chương trình chạy trở nên i từ một cho tới 100 rồi ko làm cái gi cả.

D. Chương trình chạy trở nên i từ một cho tới 99.

Câu 2:

Viết công tác tính tổng những số bất ngờ vô phạm vi kể từ 15 cho tới 25.

Thông báo thành phẩm đi ra mùng hình?

Câu 3:

Sau Lúc triển khai đoạn công tác Pascal :

X:=3

For i : = 1 to tát 3 do

x : = x - 1

X tiếp tục nhận giá tốt trị nào là tiếp sau đây ?

A. – 1;

B. 1 ;

C. -4 ;

D. 0 ;

Câu 4:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số thứ tự biết trước:

Xem thêm: nền văn minh phù nam được phát triển dựa trên nền văn hóa nào

A. Hôm ni em thức dậy trễ bởi được ngủ học

B. Lấy xà bông nhằm giặt đồ

C. Hàng ngày, em thức dậy khi 5 giờ sáng

D. Rửa chén

Câu 5:

Trong câu mệnh lệnh lặp for…do, số vòng lặp là biết trước và bằng:

A. độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1

B. giá trị cuối – độ quý hiếm đầu + 2

C. độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu - 1

D. độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu - 2

Câu 6:

Cho S và i là trở nên nguyên vẹn. Khi chạy đoạn công tác :

s:=0;

for i:=1 to tát 3 bởi s := s+2*i;

writeln(s);

Kết ngược in lên màn hình hiển thị là :

A. 12

B. 10

C. 0

D. 6