điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây

hint-header

Cập nhật ngày: 17-10-2022

Bạn đang xem: điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hữu Nam


Điện trở của một quang đãng năng lượng điện trở đem Đặc điểm nào là sau đây ?

D

Có độ quý hiếm thay cho thay đổi được

Chủ đề liên quan

Giới hạn quang đãng năng lượng điện tuỳ nằm trong vào

B

điện áp thân thích anôt cà catôt của tế bào quang đãng năng lượng điện.

C

bước sóng của độ sáng hấp thụ vào catôt.

D

điện ngôi trường thân thích anôt cà catôt.

Chọn câu trúng. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng lượng

A

của từng phôtôn đều đều nhau.

B

của một phôtôn vì chưng một lượng tử tích điện.

C

giảm dần dần Lúc phôtôn đi ra xa cách dần dần mối cung cấp sáng sủa.

D

của phôton ko tùy thuộc vào bước sóng.

Khi hấp thụ vào sắt kẽm kim loại một chùm độ sáng tuy nhiên không thấy những e- bay đi ra vì

A

chùm độ sáng đem độ mạnh vượt lên trên nhỏ.

B

công bay e nhỏ rộng lớn tích điện phôtôn.

C

bước sóng độ sáng to hơn số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện.

D

Xem thêm: làm mềm nước cứng tạm thời

kim loại hít vào vượt lên trên không nhiều độ sáng cơ.

Nếu ý niệm độ sáng chỉ mất đặc điểm sóng thì không thể phân tích và lý giải được hiện tượng lạ nào là sau đây ?

Nội dung đa số của thuyết lượng tử thẳng nói tới

A

sự tạo hình những vạch quang đãng phổ của nguyên vẹn tử.

B

sự tồn bên trên những tình trạng giới hạn của nguyên vẹn tử hiđrô.

C

cấu tạo nên của những nguyên vẹn tử, phân tử.

D

sự trừng trị xạ và hít vào độ sáng của nguyên vẹn tử, phân tử.

Khung xê dịch với tụ năng lượng điện C và cuộn thừng có tính tự động cảm L đang được xê dịch tự tại. Người tớ đo được năng lượng điện cực lớn bên trên một phiên bản tụ là Q0 = 10–6(C) và dòng sản phẩm năng lượng điện cực lớn vô sườn I0 = 10(A). Cách sóng năng lượng điện kể từ nằm trong hưởng trọn với sườn có mức giá trị

Một mạch xê dịch lí tưởng đang xuất hiện xê dịch năng lượng điện kể từ tự tại. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời vô một mạch xê dịch là i = 0,05cos(100πt) A. Lấy π2 = 10. Biểu thức năng lượng điện của một phiên bản bên trên tụ năng lượng điện là

D

q = cos(100πt – 0,5π) μC

Trong thực nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt với độ sáng đơn sắc, khoảng cách thân thích nhì khe là một trong milimet, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là 2m và khoảng chừng vân là 0,8 milimet. Cho c = 3.108 m/s. Tần số độ sáng đơn sắc sử dụng vô thực nghiệm là

Trong thực nghiệm uỷ thác quẹt độ sáng Y-âng khoảng cách thân thích nhì khe là a = 1mm, khoảng cách nhì khe cho tới mùng là D = 2 m, mối cung cấp sáng sủa bao gồm 2 sự phản xạ λ1 = 0,3 µm và λ2 = 0,6 µm. Khoảng cơ hội nhỏ nhất thân thích nhì địa điểm đem vân sáng sủa để ý được phía trên mùng là

Biết công quan trọng nhằm bứt electrôn thoát ra khỏi tế bào quang đãng năng lượng điện là 4,14 eV. Giới hạn quang đãng năng lượng điện của tế bào là:

Trong chân ko, một độ sáng đem bước sóng là 0,60 m. Năng lượng của phôtôn độ sáng này bằng

Một đèn laze trừng trị đi ra độ sáng đơn sắc đem bước sóng 0,52 m với hiệu suất 25W. Số phôtôn vì thế đèn này trừng trị đi ra trong một giây là

Trong thực nghiệm uỷ thác quẹt độ sáng Iâng: khoảng cách nhì khe S12 là 1,2mm, khoảng cách 4 vân sáng sủa thường xuyên trải bên trên chiều rộng 1,5mm, bước sóng độ sáng là 0,5 μm. Khoảng cơ hội kể từ nhì khe cho tới mùng bằng

Công bay êlectron của một sắt kẽm kim loại là 4,66 eV. Chiếu theo thứ tự vô mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những sự phản xạ đem bước sóng là λ1 = 0,28 μm, λ2 = 0,36 μm và λ3 = 0,265 μm. Bức xạ nào là tạo nên được hiện tượng lạ quang đãng năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

C

Cả tía sự phản xạ (λ1, λ2và λ3).

Trong thực nghiệm Iâng (Y-âng) về uỷ thác quẹt độ sáng, nhì khe hẹp xa nhau một khoảng chừng a = 0,5 milimet, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu vì chưng sự phản xạ đem bước sóng λ = 0,6 μm. Tại điểm M bên trên mùng cơ hội vân sáng sủa trung tâm một khoảng chừng 5,4 milimet có

Năng lượng của nguyên vẹn tử hiđrô ở tiến trình giới hạn loại n được xem theo đuổi công thức En = - eV (với n = 1, 2, 3, …). Khi nguyên vẹn tử hiđrô gửi nấc tích điện kể từ tiến trình giới hạn M (n = 3) về tiến trình giới hạn K (n = 1) thì nó trừng trị đi ra một phôtôn đem tần số

Sóng FM của đài lời nói nước ta đem tần số f = 100 MHz. Cách sóng tuy nhiên đài nhận được có mức giá trị là

Xem thêm: tính chu vi tam giác lớp 3

Bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m. Khi nguyên vẹn tử Hiđrô được kích ứng, electron vận động xung quanh phân tử nhân bên trên tiến trình M Lúc cơ nửa đường kính tiến trình của electron nhận giá chỉ trị

Trong thực nghiệm Y-âng về uỷ thác quẹt độ sáng, nhì khe được chiếu vì chưng độ sáng đơn sắc đem bước sóng 0,6 μm. Khoảng cơ hội thân thích nhì khe sáng sủa là một trong milimet, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là một trong,5 m. Trên mùng để ý, nhì vân tối thường xuyên xa nhau một quãng là

Trong thí nghiệp Y-âng về uỷ thác quẹt với độ sáng đơn sắc, khoảng cách thân thích nhì khe là một trong milimet, khoảng cách kể từ mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý là 2 m. Tại điểm M bên trên mùng để ý cơ hội vân sáng sủa trung tâm 3 milimet đem vân sáng sủa bậc 3. Cách sóng của độ sáng sử dụng vô thực nghiệm là