điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Điểm cực lớn, điểm cực kỳ tè của hàm số là gì, ĐK cần thiết nhằm hàm số đạt cực kỳ trị, ĐK đầy đủ, quy tắc lần cực kỳ trị của hàm số

Cực đạicực tè của hàm số được học tập ở bài xích 2 (Cực trị hàm số) nằm trong công tác toán Giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Gồm đem những khái niệm: điểm cực lớn của hàm số, điểm cực kỳ tè của hàm số, độ quý hiếm cực lớn của hàm số, độ quý hiếm cực kỳ tè của hàm số, điểm cực kỳ trị của đồ gia dụng thị hàm số.

cực trị của hàm số

Lưu ý phân biệt: "điểm cực lớn của hàm số" và "điểm cực lớn của đồ gia dụng thị hàm số".

2. Điều khiếu nại cần thiết nhằm hàm số đạt cực kỳ trị

cực trị của hàm số

3. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm hàm số đạt cực lớn, cực kỳ tiểu

Định lí 1

cực trị của hàm số

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Định lí 2

cực trị của hàm số

4. Quy tắc lần cực lớn, cực kỳ tè của hàm số

Quy tắc 1

Từ Định lí 1 tớ đem quy tắc lần cực kỳ trị như sau:

quy tắc 1 lần cực kỳ trị hàm số

Xem thêm: trong tam giác vuông đường trung tuyến

Quy tắc 2

Từ Định lí 2 tớ đem quy tắc lần cực kỳ trị của hàm số:

quy tắc lần cực kỳ trị của hàm số

Bài ghi chép cực trị hàm sốcác quy tắc lần cực kỳ trị được đăng bên trên mathvn. Cảm ơn tiếp tục phát âm.