điểm chuẩn đại học quy nhơn 2022

Trường Đại học tập Quy Nhơn vẫn đầu tiên công tía điểm chuẩn chỉnh năm 2022. Theo cơ, nhiều ngành Sư phạm sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa tại mức 28,5 điểm.