dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

hint-header

Cập nhật ngày: 22-11-2022

Bạn đang xem: dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử


Chia sẻ bởi: Vũ Ngọc Linh


Dịch mã là quy trình tổ hợp nên phân tử

Chủ đề liên quan

Enzim chủ yếu nhập cuộc nhập quy trình phiên mã là

Trong quy trình dịch mã, links peptit thứ nhất được tạo hình giữa

B

axit amin loại nhất với axit amin loại nhị.

C

axit amin khai mạc với axit amin loại nhất.

D

nhị axit amin nằm trong loại hoặc không giống loại.

Ở loại vật nhân thực, quy trình này tại đây ko xẩy ra nhập nhân tế bào?

A

Nhân song NST.

B

Tổng phù hợp chuỗi pôlipeptit.

. Khi nói tới ARN, tuyên bố này tại đây sai?

A

ARN được tổ hợp dựa vào mạch gốc của ren.

B

ARN nhập cuộc nhập quy trình dịch mã.

C

Tại tế bào nhân thực, ARN chỉ tồn bên trên nhập nhân tế bào.

D

ARN được kết cấu vì chưng 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

Đơn vị mã hoá mang đến vấn đề DT bên trên mARN được gọi là

Cho dữ khiếu nại về những trình diễn thay đổi nhập quy trình dịch mã:
1- Sự tạo hình links peptiet đằm thắm axit amin khai mạc với axit amin loại nhất
2 – Hạt nhỏ nhắn của riboxom gắn kèm với mARN bên trên mã cởi đầu
3 – tARN sở hữu anticodon là 3’UAX 5’ tách ngoài riboxom
4 – Hạt rộng lớn của riboxom gắn kèm với phân tử bé
5 – Phức phù hợp [fMet – tARN] chuồn nhập địa điểm mã cởi đầu
6 – Phức phù hợp [aa2 – tARN] chuồn nhập riboxom
7 – Metionin tách tách ngoài chuỗi polipeptit
8 – Hình trở thành links peptit đằm thắm aa1 và aa2
9 – Phức phù hợp [aa1 – tARN] chuồn nhập riboxom

A

2 – 4 – 5 – 1 – 3 – 6 – 7 – 8

B

2 – 5 – 4 – 9 – 1 – 3 – 6 – 8 – 7

C

2 – 5 – 1 – 4 – 6 – 3 – 7 – 8

D

2 – 4 – 1 – 5 – 3 – 6 – 8 – 7

Cho những sự khiếu nại ra mắt nhập quy trình phiên mã:
(1) ARN pôlimeraza chính thức tổ hợp mARN bên trên địa điểm đặc hiệu (khởi đầu phiên mã).
(2) ARN pôlimeraza phụ thuộc vào vùng điều hoà thực hiện ren toá xoắn nhằm lòi ra mạch gốc sở hữu ch iều 3' → 5'.
(3) ARN pôlimeraza trượt dọc từ mạch mã gốc bên trên ren sở hữu chiều 3' → 5'.
(4) Khi ARN pôlimeraza dịch rời cho tới cuối ren, gặp gỡ tín hiệu kết thúc đẩy thì nó giới hạn phiên mã.
Trong quy trình phiên mã, những sự khiếu nại bên trên ra mắt theo gót trình tự động thực sự

Hình mặt mày minh họa hình thức DT ở loại vật nhân sơ, (1) và (2) là kí hiệu những quy trình của hình thức này.
Phân tích hình này, hãy cho biết thêm tuyên bố này tại đây đúng?

A

(1) và (2) đều xẩy ra theo gót qui định bổ sung cập nhật và nguyên vẹn
tắc cung cấp bảo toàn.

B

Hình 2 minh họa hình thức truyền vấn đề DT qua chuyện
các mới tế bào.

C

Thông qua chuyện hình thức DT này tuy nhiên vấn đề DT
trong ren được biểu thị trở thành tính trạng.

D

(1) và (2) đều cộng đồng một hệ enzim.

Codon này tại đây qui quyết định tín hiệu kết thúc đẩy quy trình dịch mã?

Nội dung chủ yếu của sự việc điều tiết hoạt động và sinh hoạt ren là

A

điều tiết quy trình dịch mã.

B

điều tiết lượng sản phẩm của ren.

C

điều tiết quy trình phiên mã.

Xem thêm: đại học nam cần thơ điểm chuẩn

D

điều hoà hoạt động và sinh hoạt nhân song ADN.

Trong hình thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Lúc môi trường xung quanh sở hữu lactôzơ thì

A

prôtêin khắc chế ko gắn nhập vùng vận hành.

B

prôtêin khắc chế ko được tổ hợp.

C

thành phầm của ren cấu hình ko được tạo nên.

D

ARN-polimeraza ko gắn nhập vùng phát động.

Operon Lac của vi trùng E.coli bao gồm sở hữu những bộ phận theo gót trật tự:

A

vùng phát động – vùng vận hành – group gen cấu hình (Z,Y,A)

B

gen điều tiết – vùng vận hành – vùng phát động – group ren cấu hình (Z, Y, A)

C

gen điều tiết – vùng phát động – vùng vận hành – group ren cấu hình (Z, Y, A)

D

vùng phát động – ren điều tiết – vùng vận hành – group ren cấu hình (Z, Y, A)

Enzim ARN polimeraza chỉ phát động được quy trình phiên mã Lúc tương tác được với vùng

Operon là

A

một quãng bên trên phân tử ADN bao hàm một vài ren cấu hình và một ren vận hành phân bổ.

B

cụm bao gồm một vài ren điều tiết phía trên phân tử ADN.

C

một quãng bao gồm nhiều ren cấu hình bên trên phân tử ADN.

D

cụm bao gồm một vài ren cấu hình vì thế một ren điều tiết ở trước nó tinh chỉnh và điều khiển.

Theo quy mô operon Lac, vì thế sao prôtêin khắc chế bị mất mặt tác dụng?

A

Vì lactôzơ làm mất đi thông số kỹ thuật không khí của chính nó.

B

Vì prôtêin khắc chế bị phân diệt Lúc sở hữu lactôzơ.

C

Vì lactôzơ thực hiện ren điều tiết ko hoạt động và sinh hoạt.

D

Vì ren cấu hình thực hiện ren điều hoà bị bất hoạt.

Điều hòa hoạt động và sinh hoạt ren của loại vật nhân sơ đa phần xẩy ra ở giai đoạn

Gen điều tiết opêron hoạt động và sinh hoạt Lúc môi trường

D

sở hữu hoặc không tồn tại hóa học chạm màn hình.

Hai mái ấm khoa học tập này đang được vạc xuất hiện hình thức điều hoà opêron?

Trong hình thức điều tiết hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Lúc môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì prôtêin khắc chế tiếp tục khắc chế quy trình phiên mã bằng phương pháp links nhập

Khi này thì prôtêin khắc chế thực hiện dừng hoạt động và sinh hoạt của opêron Lac?

A

Khi môi trường xung quanh có tương đối nhiều lactôzơ.

B

Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ.

C

Xem thêm: văn tả cô giáo lớp 5

Khi sở hữu hoặc không tồn tại lactôzơ.

D

Khi môi trường xung quanh sở hữu lactôzơ.