đề thi vào lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra Thành Phố Hà Nội công phụ vương đề ganh đua và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề thi vào lớp 10

 Đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng xem xét, bên trên đáp án môn Toán với bổ sung cập nhật thêm thắt đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu sai sót đề bài bác là vệt âm vì thế đề ganh đua bị in lờ mờ.

Trước tê liệt, vào trong ngày 12/6, một trong những bố mẹ vẫn đề xuất với Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội về sự việc đề ganh đua Toán lớp 10 bị in lờ mờ khiến cho con em mình bọn họ lầm lẫn và sai đáp án.

Sau tê liệt, Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội vẫn thao tác làm việc với Hội đồng đi ra đề ganh đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ sản phẩm xác minh, bên trên niềm tin đảm bảo an toàn quyền hạn và sự vô tư tối nhiều cho tới sỹ tử, Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội vẫn chỉ huy Hội đồng đi ra đề ganh đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu sai sót là với vệt (-) vì thế mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài bác tiếp tục bám theo đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác với sự hiểu sai sót.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: công thức tính chu vi đường tròn

 Đề ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: hãy viết một đoạn văn ngắn

Đáp án môn ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 Thành Phố Hà Nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn phát âm tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội