đề thi toán lớp 3

Bộ Đề ganh đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, đem đáp án không thiếu thốn Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra gom Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề ganh đua Toán lớp 3 kể từ bại gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3

Đề ganh đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới nhất nhất)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 3 Học kì một năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 đem đáp án

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 đem đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề ganh đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD


Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 (cả tía sách)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài luyện hằng ngày lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 3

 • Bài luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 gọi là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn xoe số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay tắp lự trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng nào là tại đây đem 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham ô quan lại. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham ô quan lại vẫn giảm xuống 3 chuyến đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham ô quan lại Khu di tích lịch sử nhập cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và trả cho tới cô cung cấp trứng tờ 1000 đồng. Cô cung cấp trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng rất có thể xẩy ra là:

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình trụ tâm O

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Đường kính của hình trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến huyết nhập tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến huyết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn nữa trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ ửng, 5 viên bi vàng, 2 viên bi White. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng nào là tại đây không thể xảy ra:

A. Lan rất có thể lấy được viên bi đỏ ửng

B. Lan rất có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan rất có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan rất có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Xem thêm: by the end of this month

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận không biết trong những luật lệ tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A tất tả gấp đôi diện tích S hình B.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có tía kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao đã lấy cút 12 000 l dầu. Hỏi tía kho bại sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số phù hợp điền nhập dù rỗng.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây coffe. Bác dân cày thưa “Nông trại của tôi trồng khoảng tầm 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã trải tròn xoe số kilomet coffe cho tới mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, cái dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ rúng rộng lớn cái dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật đem những độ dài rộng như hình vẽ.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang đem 3 cây bút chì, 1 thước kẻ và 1 cây bút mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 nhập tía vật dụng bên trên. Phát biểu nào là tại đây không đúng

A. Giang rất có thể lấy được 2 cái cây bút chì

B. Giang rất có thể lấy được một cái cây bút chì và 1 cái cây bút mực

C. Giang rất có thể lấy được 2 cái cây bút mực

D. Giang rất có thể lấy được một cây bút chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong những số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng nào là tại đây đem 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây khá dài 30 249 centimet được phân thành 9 đoạn nhiều năm cân nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo ra đem đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình nào là đem con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình nào là đem con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) tổ ấm bác bỏ Hoàng đem nhiều hơn nữa mái ấm gia đình bác bỏ Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một căn nhà không còn 78 000 viên gạch ốp. Bác Hùng vẫn mua sắm 3 chuyến, từng chuyến 18 000 viên gạch ốp. Hỏi bám theo dự trù, bác bỏ Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch ốp nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số đem 3 chữ số, hiểu được Khi xoá quăng quật chữ số 7 ở mặt hàng đơn vị chức năng, tao được số mới nhất kém cỏi số cần lần là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề ganh đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem test Đề Toán 3 KNTT Xem test Đề Toán 3 CTST Xem test Đề Toán 3 CD

Xem thêm thắt đề ganh đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua Tiếng Việt 3
 • Đề ganh đua Tiếng Anh 3
 • Đề ganh đua Tin học tập lớp 3

Đã đem điều giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: put up with nghĩa là gì

Loạt bài bác Đề ganh đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học