đề thi toán học kì 2 lớp 1Để học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1, phần bên dưới đấy là cỗ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 sở hữu đáp án, tinh lọc của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề ganh đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 2 lớp 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ đề ganh đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 sở hữu quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2023 sở hữu quái trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập dượt vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem test Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem test Đề HK2 Toán 1 CTST Xem test Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 sở hữu nhị chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 01/05 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục ghi chép là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ một cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất sở hữu nhị chữ số tương đương nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ đi ra vườn hái được 66 trái khoáy cam và chanh, nhập cơ sở hữu 23 trái khoáy chanh. Vậy u hái được số trái khoáy cam là:

A. 89 trái khoáy cam               B. 43 trái khoáy cam

C. 66 trái khoáy cam               D. 78 trái khoáy cam

Câu 8. Một sợi dây khá dài 46 centimet. Hà tách lên đường 22 centimet. Sợi chạc còn sót lại của Hà dài:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số bám theo trật tự tách dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số bé nhỏ nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A sở hữu 37 chúng ta, nhập cơ sở hữu 22 chúng ta phái nam. Hỏi lớp 1A sở hữu từng nào chúng ta nữ?

a) Viết luật lệ tính quí hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được ghi chép là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 sở hữu từng nào số tròn xoe chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ lâu năm của cái băng bám theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: dung kháng của tụ điện

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ thêm thắt kim lâu năm và kim phút nhập đồng hồ đeo tay nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

Câu 9: Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập sở hữu 12 chúng ta học viên phái đẹp và 11 chúng ta học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập sở hữu toàn bộ từng nào chúng ta nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

Hình tiếp sau đây sở hữu … hình trụ.

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

Bộ Đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyển vận nhiều nhất

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh nhập vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

a) Số “mười hai” được ghi chép là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số bé nhỏ nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ nhập vị trí chấm:

a) Số … là số lớn số 1 sở hữu nhị chữ số.

b) Số … là số tròn xoe chục bé nhỏ nhất sở hữu nhị chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số tương thích nhập vị trí chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh vệt “X” nhập vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

4 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên sở hữu … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, lần số bé nhỏ nhất?

b) Sắp xếp những số bám theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa sở hữu 15 con cái tem. quý khách Hùng sở hữu đôi mươi con cái tem. Hỏi nhị chúng ta sở hữu toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được ghi chép là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn nhập tờ lịch, thời điểm hôm nay là ngày:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhị, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây sở hữu từng nào hình tròn?

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vệt <, >, = nhập vị trí chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích nhập dù trống rỗng (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số tương thích nhập vị trí chấm:

5 Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyển vận tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính lâu năm bởi vì ….cm.

Bài 4: Viết luật lệ tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Hoa sở hữu 10 trái khoáy táo. quý khách Hà sở hữu 15 trái khoáy táo. Hai chúng ta sở hữu toàn bộ từng nào trái khoáy táo?

Xem thêm thắt những đề ganh đua Toán lớp 1 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề ganh đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 1 sở hữu đáp án

 • Đề ganh đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2023 sở hữu đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.