đề thi toán học kì 1 lớp 4

TOP 50 Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 với đáp án tất nhiên, giúp những em học viên lớp 4 tìm hiểu thêm, luyện giải đề thiệt thuần thục nhằm sẵn sàng thiệt chất lượng tốt kỹ năng cho tới kỳ ganh đua học tập kì 1 tới đây.

Với 50 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4, còn khiến cho thầy cô tìm hiểu thêm nhằm giao phó đề ôn luyện cho tới học viên của tớ. Hình như, thầy cô và những em còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt cỗ đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán 4 theo gót Thông tư 22. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong theo gót dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn:

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 4

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vô câu vấn đáp đích thị (0,5 điểm)

1. Trong những số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5T 8kg = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong những số sau số nào là phân chia không còn cho tới 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 2401

4. Trong những góc tiếp sau đây, góc nào là là góc tù:

Tuyển luyện 50 đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S tiếp tục là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là thế kỉ loại bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ...................................................

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi hạc của u và con cái là 57 tuổi hạc. Mẹ rộng lớn con cái 33 tuổi hạc. Hỏi u từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị phân chia nhỏ nhất vô quy tắc phân chia với thương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đích thị từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5T 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là thế kỉ loại bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đích thị từng câu được 0,5 điểm. Kết trái khoáy là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: Làm đích thị từng phần cho tới 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của u là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con cái là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số phân chia nhỏ nhắn nhất là : 20

Số bị phân chia nhỏ nhắn nhất là: đôi mươi x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng( kể từ câu 1 cho tới câu 5)

Câu 1: Số 45 317 gọi là:

A. Bốn mươi năm ngàn tía trăm chục bảy

B. Bốn lăm ngàn tía trăm chục bảy

C. Bốn mươi lăm ngàn tía trăm chục bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình nằm trong của nhì số là 27. Số nhỏ nhắn là 19 thì số rộng lớn là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình mặt mũi với …..

Câu 5

A. Bốn góc nhọn, nhì góc tù và nhì góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhì góc tù và một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù và nhì góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: Cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số tiếp tục cho tới, hãy ghi chép số lớn số 1 phân chia không còn cho tới 2, 3 và 5, những chữ số đều không giống nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: Tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng vô nhì mon bán tốt 3 450m vải vóc. Tháng loại nhất bán tốt thấp hơn mon loại nhì là 170m vải vóc. Hỏi từng tháng cửa hàng bại bán tốt từng nào mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số này là 750

Câu 8: Mỗi quy tắc tính đích thị được 0,5 điểm:

Câu 8

Câu 9: Mỗi quy tắc tính đích thị được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: Bài giải

Tháng loại nhất cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng loại nhì cửa hàng bán tốt số mét vải vóc là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: Các câu: 6,8,9,10: HS biết bịa tính thực sự được xem 50% số điểm

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tư trăm linh nhì ngàn tư trăm nhì mươi ghi chép là:

Xem thêm: phản ứng phân hủy là gì

A. 40 002 400
B. 4 020 420
C. 402 420
D. 240 420

Câu 2. Số tương thích nhằm ghi chép vô địa điểm chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kilogam là:

A. 78kg
B. 780kg
C. 7 008kg
D. 708kg

Câu 3: Bác Hồ sinh vào năm 1980. Bác Hồ sinh vô thế kỉ……

A. XVIII
B. XX
C. XVI
D. XXI

Câu 4: Trung bình nằm trong của nhì số 42 và 26 là:

A. 35
B. 34
C. 36
D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

Bài 3

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

43 679 + 13 487          246 762 - 94 874

345 x 205        117 869 : 58

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 2. Tìm x :

b/ x - 935 = 532

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

a/ x + 2581 = 4621

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

Bài 3. Cả nhì lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. hiểu rằng lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Bài 4. Hãy nêu thương hiệu những góc với vô hình vẽ sau:

Bài 4

.........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Câu 1: (0.5 đ) C

Câu 2: (0.5 đ) A

Câu 3: (0.5 đ) B

Câu 4: (0.5 đ) B

Câu 5: (1 đ)

a/ Đ (0.5 đ)

b/ Đ (0.5 đ)

THỰC HÀNH:

Bài 1: (2 đ) - Đúng từng quy tắc tính cho tới 0,5 điểm.

Bài 2: (2 đ)

X + 2581 = 4621

X = 4621-2581 (0.5 đ)

X= 2040 (0.5 đ)

x - 935 = 532

x = 532 + 935 (0.5 đ)

x = 1467 (0.5 đ)

Bài 3: (2 đ)

Bài giải

Số cây lớp 4A trồng được là :

(568 + 36) : 2 = 302 (cây) (1 đ)

Số cây lớp 4B trồng được là : (568 - 36) : 2 = 266 (cây)

Đáp số: 4A : 302 cây (1 đ) 4B : 266 cây

Học sinh ghi sai, thiếu thốn thương hiệu đơn vị chức năng hoặc đáp số ghi nhận trừ công cộng 0.5 đ

Bài 4: (2 đ)

- Góc vuông:

+ Đỉnh D cạnh DA, DC.

+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị nhất.

Câu1: (0,5 điểm) Số 956 384 521 gọi là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám ngàn tư ngàn năm trăm nhì mươi kiểu mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu ngàn tía trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhì mươi kiểu mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi kiểu mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư ngàn năm trăm nhì mươi kiểu mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Các số tiếp sau đây số nào là phân chia không còn cho tới 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700      B. 5 970       C. 59 7000      D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47      B. 11      C. 103      D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn:

a) Theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: ...................................................................

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)

Hình mặt mũi với .........góc vuông.

Hình mặt mũi với..........góc tù.

Câu 3

Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật với nửa chu vi là 160m, chiều rộng lớn xoàng xĩnh chiều nhiều năm 52 m. Tính diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu ko trăm bảy mươi ngàn sáu trăm được ghi chép là:

A. 5 070 060
B. 5 070 600
C. 5 700 600
D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 vô số 587964 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng trăm
B. Hàng ngàn
C. Hàng chục
D. Hàng đơn vị

Câu 3: Trong những số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn số 1 là số:

A. 1397
B. 1367
C. 1697
D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số tầm nằm trong của 49 và 87 là?

A. 67
B. 68
C. 69
D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = …………………..yến?

A. đôi mươi
B. 200
C. 2000
D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ mặt mũi có?

Câu 6

A. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên. Hai góc vuông.
B. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên. Ba góc vuông.
C. Ba đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên. Hai góc vuông.
D. Ba đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên. Ba góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) Kết trái khoáy của quy tắc nhân 45 × 11 là:

A. 90
B. 195
C. 495
D. 594

Câu 8: Bác Hồ sinh vào năm 1890 nằm trong thế kỷ nào?

A. Thế kỷ XVII
B. Thế kỷ XVIII
C. Thế kỷ XIX
D. Thế kỷ XX

Câu 9: Trong những số sau số một vừa hai phải phân chia không còn cho tới 2 một vừa hai phải phân chia không còn cho tới 5 là:

A. 450
B. 405
C. 504
D. 545

Câu 10: Kết trái khoáy của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

A. 134
B. 13400
C. 1304
D.1340

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993
b) 935 807 - 52453
c) 365 x 103
d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một ngôi trường đái học tập với 672 học viên, số học viên phái nữ nhiều hơn thế số học viên nam giới là 92 em. Hỏi ngôi trường bại với từng nào học viên phái nữ, từng nào học viên nam?

Câu 3: Tính nhanh:

Xem thêm: văn tế nghĩa sĩ cần giuộc lớp 11

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

....

>>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm trọn vẹn cỗ đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4