đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2Đề thi đua Học kì 2 Tin học tập lớp 5 năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Để học tập chất lượng tốt Tin học tập lớp 5, phần bên dưới đấy là Top 5 Đề thi đua Học kì 2 Tin học tập lớp 5 năm 2023 đem đáp án. Quý Khách vô thương hiệu đề kiểm tra nhằm bám theo dõi cụ thể đề đánh giá Tin học tập 5 và phần đáp án ứng.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Đề thi đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính.

Quảng cáo

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong vô ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 2. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên screen, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 45 LABEL “The gioi Logo”

D. RT 45 LABEL “The gioi Logo”

Câu 3. Em nên lựa chọn đáp án phù hợp nhằm triển khai xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

Quảng cáo

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, over.

C. To, over, fd.     D. To, fd, over.

Câu 4. Một chúng ta học viên ham muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài bác thơ tương tự như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta cơ chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài bác thơ. Phát biểu này tại đây phân tích và lý giải chính về hiện tượng lạ này?

   Đêm ni Bác ngồi đó

   Đêm ni Bác ko ngủ

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

   Vì một lẽ thông thường tình

   Bác là Sài Gòn.

A. Không thể chèn hình họa vô đằm thắm nội dung bài bác thơ.

B. Hình hình họa vượt lên vĩ đại nên ko chèn được vô đằm thắm nội dung bài bác thơ.

C. Hình hình họa vượt lên nhỏ nên ko chèn được vô đằm thắm nội dung bài bác thơ.

D. Không đặt điều con cái trỏ biên soạn thảo vô đằm thắm nội dung bài bác thơ rồi mới mẻ chèn hình họa.

Câu 5. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng căn lề gì?

Quảng cáo

Tên bài bác hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn đằm thắm.

Câu 6. Lệnh này tại đây dùng làm thay cho thay đổi màu sắc đường nét vẽ vô LOGO?

A. Setpencolor n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 7. Lệnh tại đây cho tới sản phẩm là hình gì : FD 100 BK trăng tròn REPEAT 4[FD trăng tròn RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 8. Điền vô địa điểm trống không nhằm vẽ hình lục giác vô LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

CHÚ NHỆN CHƠI ĐU

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 1) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C B D B A D C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

Quảng cáo

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính font text được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành giật được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu miêu tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình tam giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình tam giác được 3 đ

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhlucgiac vô ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhlucgiac”

B. Edit hinhlucgiac

C. Edit “hinhlucgiac

D. Edit [hinhlucgiac]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài bác thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn đằm thắm.

Câu 3. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên screen, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 2) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Lệnh tại đây cho tới sản phẩm là hình gì : REPEAT 4[FD 100 RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Hình vuông     D. Hình tam giác

Câu 5. Hãy cho thấy thêm bảng sau đây đem từng nào mặt hàng, từng nào cột ?

Tên bài bác hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng
Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo

A. 3 mặt hàng 4 cột    B. 4 mặt hàng 3 cột

C. 3 cột 3 hàng    D. 4 cột 4 hàng

Câu 6. Điền vô địa điểm trống không nhằm vẽ hình ngũ giác vô LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

Câu 7. Trong Word em sử dụng tổng hợp phím này nhằm lưu văn bản?

A. Ctrl + S     B. Ctrl + L

C. Ctrl + R     D. Ctrl + Z

Câu 8. Trong ứng dụng Word, nhằm chèn hình có trước vô ứng dụng Word, em triển khai thao tác sau:

A. Nháy con chuột vô Menu Insert\ Picture\Clip Art

B. Nháy con chuột vô Menu Insert\ Picture\WordArt

C. Nháy con chuột vô Menu Insert\ Picture\From File

D. Nháy con chuột vô Menu Table\ Delete\ Columns

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 2) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 2) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A D C C A A C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính font text được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành giật được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu miêu tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình vuông vắn được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình vuông vắn được 3 đ

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhtron vô ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhtron”     B. Edit hinhtron

C. Edit “hinhtron     D. Edit [hinhtron]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng căn lề gì?

Tên bài bác hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn đằm thắm.

Câu 3. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên screen, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Em nên lựa chọn đáp án phù hợp nhằm triển khai xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình ngũ giác” sau đây:

………….. ngugiac

Repeat 5 [fd 100 ………….. 72]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, over.

C. To, over, fd.     D. To, fd, over.

Câu 5. Lệnh này tại đây dùng làm thay cho thay đổi độ cao thấp đường nét vẽ vô LOGO?

A. Setpensize n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 6. Lệnh tại đây cho tới sản phẩm là hình gì : Repeat 5 [Fd 200 Rt 144]

Xem thêm: viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng vấn đề mà em quan tâm

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 7. Trong ứng dụng Word, sẽ tạo bảng mới mẻ (Table) em triển khai thao tác sau:

A. Nháy con chuột vô Menu Insert \Table\ Insert Table

B. Nháy con chuột vô Menu Table\ Insert \ Table

C. Nháy con chuột vô Menu Table\ Insert\ Row

D. Nháy con chuột vô Menu Table\ Delete\ Row

Câu 8. Câu mệnh lệnh CS Repeat 4 (FD. 100RT, 90) đem từng nào lỗi sai?

A. 2     B. 3

C. 4     D. 5

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 3) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C C C A A A D

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính font text được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành giật được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu miêu tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình chén giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình chén giác được 3 đ

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính.

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhtamgiac vô ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhtamgiac”     B. Edit hinhtamgiac

C. Edit “hinhtamgiac     D. Edit [hinhtamgiac]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài bác thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn đằm thắm.

Câu 3. Một chúng ta học viên ham muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài bác thơ tương tự như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta cơ chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài bác thơ. Phát biểu này tại đây phân tích và lý giải chính về hiện tượng lạ này?

   Đầu vườn nghe động cánh ong

   Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

   Cành cây xanh nắng nóng xôn xao

   Chim reo như đón Bác vô gần đây.

A. Không thể chèn hình họa vô đằm thắm nội dung bài bác thơ.

B. Không đem mệnh lệnh nhằm triển khai chèn hình hình họa nằm trong lòng bài bác thơ.

C. Đặt con cái trỏ vô đằm thắm nội dung bài bác thơ và triển khai chèn.

D. Đặt con cái trỏ phía bên trên nội dung bài bác thơ và triển khai chèn.

Câu 4. Bảng sau trình diễn giấy tờ thủ tục về hình vẽ trag trí ở phía trái. Tuy nhiên giấy tờ thủ tục không được rõ thất lạc nhì địa điểm, kí hiệu vày vết chấm. Phương án này tại đây vấn đáp chính những địa điểm lù mù cơ ứng là gì?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. Setpensize, repeat 4.

B. Setpencolor, repeat 3.

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 5. thạo rằng vô Logo, mệnh lệnh repeat 3 [fd 50 rt 120] tinh chỉnh chú rùa vẽ hình tam giác đều với chừng nhiều năm cạnh là 50 bước. Phát biểu này phân tích và lý giải chính về câu mệnh lệnh lặp sau:

Repeat 6 [repeat 3 [fd 50 rt 120] fd 20]?

A. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh nhiều năm 50 bước ở địa điểm bất kì.

B. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh nhiều năm 50 bước và ck lên nhau.

C. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh nhiều năm 50 bước ở địa điểm tình cờ.

D. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh nhiều năm 50 bước, những hình trực tiếp cột và cách nhau chừng trăng tròn bước.

Câu 6. Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, nhằm xóa hình hình họa tiếp tục chèn vô văn bạn dạng, em nháy con chuột lên hình cần thiết xóa và nhấn phím:

A. Enter     B. Shift

C. Delete     D. Ctrl

Câu 7. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên screen, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LABEL “The gioi Logo”

D. LABEL [The gioi Logo]

Câu 8. Phím này tại đây dùng làm kết đốc một quãng văn bạn dạng và xuống dòng?

A. Shift     B. Alt

C. Enter     D. Ctrl

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh tiếp tục học tập vô ứng dụng Logo sẽ tạo hình sau.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 4) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D C A D C D C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề chính được 0.5 đ

3. Chọn chính font text được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành giật được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu miêu tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình ngũ giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình ngũ giác được 3 đ

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua quality Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính.

Câu 1. Bảng sau trình diễn giấy tờ thủ tục về hình vẽ tô điểm ở phía trái. Tuy nhiên giấy tờ thủ tục không được rõ thất lạc nhì địa điểm, kí hiệu vày vết chấm. Phương án này tại đây vấn đáp chính những địa điểm lù mù cơ ứng là gì?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. Setpensize, repeat 3.

B. Setpencolor, repeat 3

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 2. Dòng này bên dưới đấy là câu mệnh lệnh được viết lách đúng?

A. Repeat 3 {fd 100 lt 120}

B. Repeat3 [fd 100 lt 120]

C. Repeat 3 {fd 100, lt 60}

D. Repeat 3 [fd 100 lt 120]

Câu 3. Trong những hình sau đây, hình này là hình tượng của ứng dụng biên soạn thảo văn bạn dạng Word?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 4. Rùa tiếp tục vẽ hình này tại đây khi em gõ lệnh: Repeat 5 [fd 150 rt 72]?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 5. Để gạch men chân kể từ “chăm học” vô câu “Chim non chăm học.”, em lựa chọn kể từ “chăm học”, tiếp sau đó nhấn tổng hợp phím:

A. Ctrl + I     B. Ctrl + U

C. Ctrl + B    D. Ctrl + A

Câu 6. Đâu là câu mệnh lệnh chính sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong vô ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”     B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong     D. Edit [hinhvuong]

Câu 7. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài bác thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái ngược.

B. Căn trực tiếp lề cần.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn đằm thắm.

Câu 8. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên screen, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 120 LABEL [The gioi Logo]

D. RT 180 LABEL [The gioi Logo]

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn bám theo hình mẫu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh vô Logo nhằm tinh chỉnh Rùa vẽ hình sau đây:

Đề thi đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án (Đề 5) | Đề thi đua Tin học tập 5 đem đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B C B C B D

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn bạn dạng thô (chưa tấp tểnh dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài bác thơ trình diễn chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài bác thơ trình diễn chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề chính đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 tuy nhiên thương hiệu bài bác thơ ko gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn hủy diệt 0,25 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được hình chữ nhật rộng lớn chính chừng nhiều năm những cạnh đạt một điểm.

2. Vẽ được hình chữ nhật nhỏ chính chừng nhiều năm những cạnh đạt một điểm.

3. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt điều sai địa điểm đạt 2,5 điểm.

4. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ đặt điều chính địa điểm (như mẫu) đạt 3 điểm.

Xem tăng cỗ Đề thi đua Tin học tập lớp 5 đem đáp án hoặc khác:

  • Đề thi đua Học kì 1 Tin học tập lớp 5 năm 2023 đem đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và bài bác tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 5 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.