đề thi hsg toán 6

Bộ đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Tuyển luyện đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 (có đáp án) tổ hợp nhiều đề thi đua HSG Toán với nội dung bám sát lịch trình học tập bám theo đòi hỏi và quy lăm le của Sở GD&ĐT. Mời chúng ta chuyển vận về tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: đề thi hsg toán 6

Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta mừng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm chuyển vận về.

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Thời lừa lọc thực hiện bài xích 120 phút, ko kể thời hạn phú đề)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG LẦN 1

Môn: TOÁN - Lớp 6

Bài 1:(3 điểm)

a) Thực hiện nay luật lệ tính b) Rút gọn gàng biểu thức

b) 23. 53- 3 {400 -[ 673 - 2 (78 : 76 + 12021)]}

Bài 2: (4,0 điểm)

Tìm số đương nhiên x biết:

a) x + (x + 1) + (x + 2) + …+ (x + 99) = 5450.

b) 3.(5x- 1) - 2 = 70.

c) 2x+ 2x + 1 + 2x + 2 = 960 - 2x + 3

Bài 3: (3 điểm) Chứng tỏ rằng:

a) (3100+19990) 2

b) Tổng của 4 số đương nhiên liên tục ko phân chia không còn cho tới 4

Bài 4 (6,0 điểm)

a) và

b)Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất sao cho: a phân chia cho tới 2 dư 1, a phân chia cho tới 3 dư 1, a phân chia cho tới 5 dư 4, a phân chia cho tới 7 dư 3.

c) Cho p là số yếu tắc (p > 3) và 2p + 1 cũng chính là số yếu tắc. Hỏi 4p + một là số yếu tắc hoặc hợp ý số? Vì sao?

Bài 5 (4,0 điểm)

Một nửa số dù vuông của 1 bàn cờ 8x8 được tô đen ngòm như hình vẽ sau. Có toàn bộ từng nào hình vuông vắn 2x2, 4x4, 6x6 nhưng mà sở hữu 50% số dù vuông được tô đen?

………….. Hết …………

>> Chi tiết đáp án ở nhập FILE TẢI VỀ MIỄN PHÍ <<

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TƯ NGHĨAKÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn thi: Toán 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn phú đề)

Câu 1. (3,0 điểm) Cho A=\frac{12 n+1}{2 n+3} . Tìm độ quý hiếm của n để:

a) A là một trong phân số.

b) A là một trong những nguyên

Câu 2. (4,0 điểm)

a) Không quy đồng hãy tính tổng sau: A=\frac{-1}{20}+\frac{-1}{30}+\frac{-1}{42}+\frac{-1}{56}+\frac{-1}{72}+\frac{-1}{90}

b) So sánh P.. và Q, biết: \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

Câu 3. (3,0 điểm): Tìm x, biết:

a) (7x - 11)3 = 25.52 + 200

b) 3\frac{1}{3} x + 16\frac{3}{4} = - 13,25

Câu 4. (3,0 điểm) Tại lớp 6A, số học viên xuất sắc học tập kỳ I bởi vì \frac{3}{7}số sót lại. Cuối năm đạt thêm 4 học viên đạt loại xuất sắc nên số học viên xuất sắc bởi vì \frac{2}{3}số sót lại. Tính số học viên của lớp 6A.

Câu 5. (2,0 điểm) Cho \overline{a b a b a b}là số sở hữu sáu chữ số, minh chứng \overline{a b a b a b} số là bội của 3.

Câu 6. (5,0 điểm) Cho góc xAy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao cho tới AB = 5 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho tới AD = 3 centimet, C là một trong điểm bên trên tia Ay.

a) Tính BD.

b) lõi góc BCD = 85o, góc BCA = 50o. Tính ACD

c) lõi AK = 1 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 - Số 1

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 số 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề bao gồm sở hữu 01 trang)
KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH ĐỘI TUYỂN
Môn kiểm tra: TOÁN – LỚP 6
Thời gian: 150 phút (không kể thời hạn trừng trị đề)

Câu I: (4.0 điểm). Thực hiện nay luật lệ tính

1) \mathrm{A}=\frac{5 \cdot\left(2^{2} \cdot 3^{2}\right)^{9} \cdot\left(2^{2}\right)^{6}-2 \cdot\left(2^{2} \cdot 3\right)^{14} \cdot 3^{4}}{5 \cdot 2^{28} \cdot 3^{18}-7 \cdot 2^{29} \cdot 3^{18}}

2) \mathrm{B}=81 \cdot\left[\frac{12-\frac{12}{7}-\frac{12}{289}-\frac{12}{85}}{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{289}-\frac{4}{85}}: \frac{5+\frac{5}{13}+\frac{5}{169}+\frac{5}{91}}{6+\frac{6}{13}+\frac{6}{169}+\frac{6}{91}}\right] \cdot \frac{158158158}{711711711}

Câu II: (4.0 điểm)

1) So sánh P.. và Q

Biết \mathrm{P}=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}\mathrm{Q}=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}

2) Tìm nhị số đương nhiên a và b, biết: BCNN(a, b) = 420; ƯCLN(a, b) = 21 và a + 21 = b.

Câu III: (4.0 điểm)

1) Chứng minh rằng: Nếu 7x + 4y ⋮ 37 thì 13x +18y ⋮ 37

2) Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{2}+\left(\frac{3}{2}\right)^{3}+\left(\frac{3}{2}\right)^{4}+\ldots+\left(\frac{3}{2}\right)^{2012} \text { và } \mathrm{B}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2013}: 2

Tính B – A

Câu IV. (6.0 điểm)

Cho xÂy, bên trên tia Ax lấy điểm B sao cho tới AB = 6 centimet. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho tới AD = 4 centimet.

1) Tính BD.

2) Lấy C là một trong điểm bên trên tia Ay. lõi BĈD = 80o, BĈA = 45o. Tính AĈD

3) lõi AK = 2 centimet (K nằm trong BD). Tính BK

Câu V: (2.0 điểm)

Xem thêm: cần cù bù thông minh

1) Tìm những số đương nhiên x, giống hệt cho: \frac{x}{9}-\frac{3}{y}=\frac{1}{18}

2) Tìm số đương nhiên n nhằm phân số B=\frac{10 n-3}{4 n-10}đạt GTLN. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 đó

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6 - Số 2

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi đua học viên xuất sắc môn Toán lớp 6

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 3

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Tính nhanh: 16 + (27 - 7.6) - (94.7 - 27. 99)

b) Tính tổng: A = Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,0 điểm) Cho biểu thức: M = 5 + 52 + 53 + … + 580. Chứng tỏ rằng:

a) M phân chia không còn cho tới 6.

b) M ko cần là số chủ yếu phương.

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Chứng tỏ rằng: Đề thi đua HSG Toán lớp 6 (n ∈ N) là phân số tối giản.

b) Tìm những độ quý hiếm nguyên vẹn của n nhằm phân số B = Đề thi đua HSG Toán lớp 6có độ quý hiếm là số nguyên vẹn.

Câu 4 (1,0 điểm) Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao cho tới khi phân chia số bại cho tới 3 dư 1; phân chia cho tới 4 dư 2; phân chia cho tới 5 dư 3; phân chia cho tới 6 dư 4 và phân chia không còn cho tới 11.

Câu 5 (2,0 điểm) Trên nằm trong nửa mặt mũi phẳng lì bờ chứa chấp tia Ox vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho

Đề thi đua HSG Toán lớp 6

a) Tính góc yOz và góc zOt

b) Trong 3 tia Oy, Oz, Ot tia này nằm trong lòng 2 tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng minh: Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6 (1,0 điểm) Chứng minh rằng: Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 4

Câu 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay luật lệ tính.

Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Câu 2 (2,5 điểm)

a) Cho S = 5 + 52+ 53 + 54 + 55 + 56 +…+ 52012. Chứng tỏ S phân chia không còn cho tới 65.

b) Tìm số đương nhiên nhỏ nhất sao cho tới khi phân chia cho tới 11 dư 6, phân chia cho tới 4 dư 1và phân chia cho tới 19 dư 11.

c) Chứng tỏ: A = 10n+ 18n - 1 phân chia không còn cho tới 27 (với n là số tự động nhiên)

Câu 3 (2,0 điểm)

a)Tìm x, hắn nguyên vẹn biết : 2x (3y – 2) + (3y – 2) = -55

b) Chứng minh rằng: Đề thi đua HSG Toán lớp 6

Câu 4 (2,5 điểm): Cho nửa mặt mũi phẳng lì bờ AB chứa chấp nhị tia đối OA và OB.

a) Vẽ tia OC tạo ra với tia OA một góc bởi vì ao, vẽ tia OD tạo ra với tia OCC một góc bởi vì (a + 10)ovà với tia OB một góc bởi vì (a + 20)o . Tính ao

b) Tính góc xOy, biết góc AOx bởi vì 22o và góc BOy bởi vì 48o

c) Gọi OE là tia đối của tia OD, tính số đo góc kề bù với góc xOD khi góc AOC bởi vì ao

Câu 5 (1,5 điểm): Cho Đề thi đua HSG Toán lớp 6

a) Chứng minh rằng A phân chia không còn cho tới 24

b) Chứng minh rằng A ko cần là số chủ yếu phương.

Đề thi đua học viên xuất sắc lớp 6 môn Toán số 5

Bài 1 (4,5 điểm) Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a. A = \frac{2}{3}+\frac{5}{6}: 5-\frac{1}{18} \cdot(-3)^{2}

b. B = 3.{5.[(52 + 23): 11] - 16} + 2015

c. \mathrm{C}=\left(1+\frac{1}{1.3}\right)\left(1+\frac{1}{2.4}\right)\left(1+\frac{1}{3.5}\right) \ldots\left(1+\frac{1}{2014.2016}\right)

Bài 2 (4,0 điểm)

a. Tìm số tự nhiên x biết 8.6 + 288 : (x - 3)2 = 50

b. Tìm những chữ số x; hắn nhằm A = x183y phân chia cho tới 2; 5 và 9 đều dư 1.

c. Chứng tỏ rằng nếu p là số nguyên vẹn tố lớn rộng lớn 3 thì p2 - 1 phân chia hết cho tới 3.

Bài 3 (4,5 điểm)

a. Cho biểu thức: B=\frac{5}{n-3} (n ∈ Z, n ≠ 3)

Tìm tất cả các giá trị nguyên vẹn của n để B là số nguyên vẹn.

b. Tìm những số yếu tắc x, giống hệt cho: x2 + 117 = y2

c. Số 2100 viết nhập hệ thập phân có từng nào chữ số .

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho góc \widehat{x B y}=55^{0}. Trên những tia Bx; By theo thứ tự lấy những điểm A; C

(A ≠ B; C ≠ B). Trên đoạn trực tiếp AC lấy điểm D sao cho tới = 30o

a. Tính chừng lâu năm AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b. Tính số đo của góc DBC.

c. Từ B vẽ tia Bz sao cho tới \widehat{D B z}=90^{0}. Tính số đo của góc ABz.

Bài 5 (2,0 điểm)

a. Tìm những chữ số a, b, c không giống 0 thỏa mãn: \overline{\mathrm{abbc}}=\overline{\mathrm{ab}} \times \overline{\mathrm{ac}} \times 7

Xem thêm: đặc điểm của quang phổ liên tục

b. Cho \mathrm{A}=\frac{1}{2}\left(7^{2012^{2015}}-3^{92^{94}}\right) . Chứng minh A là số đương nhiên phân chia không còn cho tới 5

---------------------------------

Để sẵn sàng cho tới kì thi đua học viên xuất sắc tới đây, mời mọc chúng ta nhập thể loại Thi học viên xuất sắc bên trên VnDoc. Chuyên mục tổ hợp đề thi đua HSG lớp 6 của toàn bộ những môn, là tư liệu hoặc cho những em học viên ôn luyện và cũng chính là tư liệu hoặc cho tới thầy cô ôn luyện group tuyển chọn học viên xuất sắc của tớ.

Đề thi đua Olympic Toán lớp 6

  • Đề thi đua Olympic môn Toán lớp 6
  • Đề thi đua Olympic cấp cho thị xã môn Toán lớp 6 sở hữu đáp án
  • Đề thi đua Olympic môn Toán lớp 6 sở hữu đáp án Phòng GD&ĐT Thanh Oai