đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyển vận tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 chuyển vận tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp trúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng toan này sau đấy là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu trúng trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ Kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm các bạn này vấn đáp trúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính (tính thời gian nhanh nếu như sở hữu thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên chất lượng của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) số học viên khá vì thế 80% số học viên chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) tường lớp chỉ mất học viên chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu loại giành thể hiện tại số lượng kilomet hoa trồng vô vườn ở trong nhà tư các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác minh sai trong những xác minh sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và mái ấm Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa mái ấm Lan và Mai trồng được vì thế tổng số hoa mái ấm Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 phen thường xuyên, sở hữu 4 phen xuất hiện tại mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mày 5 chấm là: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: công nghệ 12 bài 9

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả phụ thân đáp án trên

Câu 7: Khẳng toan này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vì thế điểm O.

D) Tia không xẩy ra số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm thứu tự là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại phép tắc tính: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại đua đua phụ thân tổ làm việc của một nhóm tạo ra được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc chất lượng của tất cả team nhiều hơn thế số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin trúng hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của phép tắc tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược so sánh sinh nhì phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm nghịch tặc vô khu dã ngoại công viên. Cường dành riêng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc ở khu vực vườn thú; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc những trò chơi; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian trá nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn sót lại nhằm nghịch tặc ở khu vực cây trồng và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch tặc từng nào giờ ở Khi cây trồng và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. tường AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung sở hữu vô cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu khá đầy đủ, Thầy/Cô vui vẻ lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo dõi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: the telephone by alexander graham bell

Loạt bài bác Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm khá đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 6 sách mới mẻ những môn học