để thao tác với tệp

Câu hỏi:

24/03/2022 7,856

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

C. Mở tệp nhằm gọi tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến đổi tệp mang lại trước thì bước trước tiên tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang lại biến đổi tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến đổi tệp là:

assign ( < biến đổi tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là biến đổi xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh theo đuổi quy tắc Pascal.

Đáp án: A 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:

Xem thêm: tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu nước ta đã đem đến cho sản xuất nông nghiệp

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, sau khoản thời gian thao tác làm việc với tệp rất cần được đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

Câu 3:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm ngỏ tệp ở chính sách gọi tài liệu kể từ tệp là:

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Câu 6:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp mang lại biến đổi tệp là:

Câu 7:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Câu 8:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo biến đổi tệp văn phiên bản là

Câu 9:

Trong một lịch trình Pascal, sau khoản thời gian vẫn đóng góp tệp bởi vì giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì rất có thể mở ra tệp bại liệt hoặc không?

Xem thêm: trung quốc tiếp giáp với nước nào