để tạo liên kết giữa các bảng ta chọn

Câu căn vặn : Để tạo nên links trong số những bảng, tớ chọn:

A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút Để tạo nên links trong số những bảng, tớ chọn: A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút hình ảnh

Bạn đang xem: để tạo liên kết giữa các bảng ta chọn

B. Tool/ Relationships

C. Edit/ Insert/ Relationships

D. Tất cả đều đúng

Đáp án đích thị A.

Để tạo nên links trong số những bảng tớ lựa chọn Tool/ Relationships hoặc nháy nút Để tạo nên links trong số những bảng, tớ chọn: A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút hình ảnh, tớ hoàn toàn có thể đã cho thấy nguyệt lão links trong số những bảng cùng nhau nhằm mục tiêu nhằm Access biết nên liên kết những bảng ra làm sao Lúc kết xuất vấn đề, những nguyệt lão links được thể hiện nay nhập hành lang cửa số Relationships.

Lý giải việc lựa chọn đáp án A là do:

Trong CSDL, những bảng thông thường với tương quan cho tới nhau. Liên kết được tạo nên trong số những bảng, sẽ hỗ trợ Microsoft Access:

– Quản lý tài liệu được phù hợp hơn;

– Báo vệ những buộc ràng vẹn tuyền của dữ liệu;

Xem thêm: tạo liên kết giữa các bảng

– Cho luật lệ tổ hợp tài liệu từ khá nhiều bảng.

Có nhì cơ hội lập CSDL là lập CSDL bao gồm một bảng có một không hai chứa chấp toàn bộ những vấn đề quan trọng hoặc lập CSDL trở thành những bảng với những cấu tạo ứng. Tuy nhiên tình huống nếu như lập một bảng có một không hai chứa chấp toàn bộ những vấn đề cần thiết thiết  sẽ có được những điểm yếu sau chắc chắn như dư quá dữ liệu; Không đáp ứng sự nhất quán mang đến bảng tài liệu.

Trong tình huống lập CSDL trở thành những bảng với những cấu tạo ứng tớ hoàn toàn có thể đã cho thấy nguyệt lão links trong số những bảng cùng nhau nhằm mục tiêu nhằm Access biết nên liên kết những bảng ra làm sao Lúc kết xuất vấn đề. Do bại ĐK cần thiết nhằm tạo ra links là nên với tối thiểu nhì bảng trở lên trên. Các nguyệt lão links được thể hiện nay nhập hành lang cửa số Relationships, những thao tác: coi, tạo nên, sửa, xoá được triển khai ở trên đây.

Để tạo nên links cho những bảng tớ triển khai quá trình sau:

Bước 1: Xác tấp tểnh nguyệt lão links thân thuộc nhì bảng vị cách: Xác ngôi trường cộng đồng thân thuộc nhì bảng và ngôi trường cộng đồng bại nên là khóa chủ yếu của tối thiểu một trong các nhì bảng;

Bước 2: Chọn thẻ Database Tools / lựa chọn Relationships hoặc nháy nút Để tạo nên links trong số những bảng, tớ chọn: A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút hình ảnh

Bước 4: Kéo thả ngôi trường cộng đồng tương hỗ trong số những bảng muốn tạo liên kết;

Bước 5: Trong vỏ hộp thoại Edit Relationships tớ lựa chọn Create nhằm xác nhận tạo nên liên kết;

Xem thêm: tiềm năng thủy điện lớn nhất của nước ta thuộc