để tạo biểu mẫu trước đó phải có dữ liệu nguồn từ

Câu hỏi:

07/07/2020 68,871

Bạn đang xem: để tạo biểu mẫu trước đó phải có dữ liệu nguồn từ

A. Bảng hoặc khuôn hỏi

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn tuyên bố trúng về khóa chính:

A. Mỗi bảng có tương đối nhiều khóa, những khóa này được gọi là khóa chính

B. Khóa đó là khóa với 1 nằm trong tính

C. Dữ liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được nhằm trống

D. Các bảng links cùng nhau nên với khóa chủ yếu tương đương nhau

Câu 2:

Sau khi tiến hành một vài ba phép tắc truy vấn, CSDL tiếp tục như vậy nào?

A. CSDL ko thay cho đổi

B. CSDL chỉ từ chứa chấp những vấn đề tìm kiếm ra sau truy vấn

C. tin tức kéo ra được sau thời điểm truy vấn không thể được lưu nhập CSDL

D. Tất cả đều sai

Câu 3:

Khi đang được nhập chính sách design, nhằm coi thành phẩm của report, tao hoàn toàn có thể nháy nút nào là sau đây?

A. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 với đáp án (Đề 2)

B. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 với đáp án (Đề 2)

C. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 với đáp án (Đề 2)

Xem thêm: đồng bằng sông cửu long bị xâm nhập mặn trong mùa khô chủ yếu là do

D. Đề đánh giá Học kì 2 Tin học tập 12 với đáp án (Đề 2)

Câu 4:

Muốn xóa links đằm thắm nhị bảng, tao tiến hành Theo phong cách nào là sau đây?

A. Chọn nhị bảng và nhấn phím Delete

B. Chọn lối links đằm thắm nhị bảng cơ và nhấn phím Delete

C. Chọn toàn bộ những bảng và nhấn phím Delete

D. Nháy lưu ban nhập lối links rồi nhấn phím Delete

Câu 5:

SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT nhập Access được gọi là:

A. Các hàm thống kê

B. Phép toán logic

C. Biểu thức logic

D. Hằng số

Câu 6:

 Cho bảng SAN_PHAM với những ngôi trường So_luong, Don_gia. Trong lưới design khuôn căn vặn, biểu thức số học tập sẽ tạo một ngôi trường mới nhất mang tên Thanh_tien là:

A. [Thanh_tien]:= [So_luong] * [Don_gia]

B. [Thanh_tien]: So_luong * Don_gia

C. Thanh_tien= So_luong * Don_gia

D. Thanh_tien: [So_luong] * [Don_gia]