để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

Câu hỏi:

03/08/2019 60,721

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công thường xuyên sóc

Bạn đang xem: để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

B. Phương pháp này chung nhân như thể nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này chung tránh khỏi sâu sắc bệnh sẽ gây hại

D. Phương pháp này chung tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn như thể nhau và như thể khung người u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ đặc biệt nhiều mẫu mã về những Đặc điểm quí nghi

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc nghiền nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được vạc nghiền chỉ nhờ dông tố, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được vạc nghiền nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: anh 7 kết nối tri thức

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra?

A. Từ một trong những phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân thuộc của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất thân thuộc kí thác tử đực và kí thác tử cái

C. Có sự thống nhất thân thuộc kí thác tử đực và kí thác tử cái

Xem thêm: vở bài tập địa lý lớp 5

D. Chỉ cần thiết kí thác tử cái