để làm việc trong chế độ biểu mẫu ta thực hiện

YOMEDIA

Bạn đang xem: để làm việc trong chế độ biểu mẫu ta thực hiện

 • Câu hỏi:

  Để thao tác vô cơ chế biểu kiểu mẫu, tao thực hiện:

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

Mã câu hỏi: 2729

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Để tạo nên biểu kiểu mẫu tao lựa chọn đối tượng người tiêu dùng nào là bên trên bảng lựa chọn đối tượng? 
 • Trong Access, tao hoàn toàn có thể dùng biểu kiểu mẫu nhằm :
 • Để tạo nên biểu kiểu mẫu, trước cơ cần đem tài liệu mối cung cấp là từ:
 • Trong Access, mong muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách sử dụng thuật sĩ, tao chọn:
 • Trong Access, mong muốn tạo nên biểu kiểu mẫu Theo phong cách tự động kiến thiết, tao chọn:
 • Trình tự động những thao tác nhằm hoàn toàn có thể tiến hành tạo nên biểu kiểu mẫu bằng phương pháp sử dụng thuật sĩ:
 • Các thao tác thay cho thay đổi mẫu mã biểu kiểu mẫu, gồm:
 • Chỉnh sửa biểu kiểu mẫu (thay thay đổi mẫu mã biểu mẫu) chỉ tiến hành được ở chế độ:
 • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai?
 • Trong cơ chế kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao đem thể:
 • Các thao tác hoàn toàn có thể tiến hành vô cơ chế kiến thiết, gồm:
 • Để thao tác vô cơ chế kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao thực hiện:
 • Thao tác nào là tại đây hoàn toàn có thể tiến hành được vô cơ chế biểu mẫu?
 • Để thao tác vô cơ chế biểu kiểu mẫu, tao ko tiến hành thao tác nào là sau đây?
 • Để thao tác vô cơ chế biểu kiểu mẫu, tao thực hiện:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: điều kiện tự nhiên trung quốc