để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

Câu hỏi:

20/02/2020 9,004

Bạn đang xem: để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

A. SiO2 + Mg  2MgO + Si.

B. SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + CO2.

C. SiO2 + HF  SiF4 + 2H2O.

Đáp án chủ yếu xác

D. SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngâm một lá kẽm nhập hỗn hợp với hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng xong xuôi lấy lá kẽm thoát khỏi hỗn hợp, cọ nhẹ nhàng, thực hiện thô thì thấy lượng lá kẽm gia tăng 2,35% đối với lượng lá kẽm trước phản xạ. Khối lượng lá kẽm trước phản xạ là:

A. 80 gam.

B. 60 gam

C. trăng tròn gam

D. 40 gam

Câu 2:

Có thể tổ hợp rượu etylic kể từ CO2 theo dõi sơ đ sau:

CO2  tinh bột  glucozơ  rượu etylic.

Tính thể tích CO2 sinh đi ra tất nhiên sự tạo nên trở nên rượu etylic nếu như CO2 khi đu người sử dụng là 1120 lít (đktc) và hiệu suất của từng quy trình ln lượt là 50%; 75%; 80%

A. 373,3 lít.

B. 280,0 lít.

C. 149,3 lít.

D. 112,0 lít.

Câu 3:

Khi chính thức phản xạ, độ đậm đặc một hóa học là 0,024 (mol/l). Sau 10 giây xẩy ra phản xạ, độ đậm đặc của hóa học này là 0,022 (mol/l). Tốc phỏng phản xạ nhập tình huống này là:

A. 0,0003 (mol/l.s).

B. 0,00025 (mol/l.s).

C. 0,00015 (mol/l.s).

Xem thêm: mở bài rừng xà nu

D. 0,0002 (mol/l.s).

Câu 4:

Để dung hòa 40 ml giấm ăn cần thiết 25 ml hỗn hợp NaOH 1M. lõi lượng riêng rẽ của giấm là một trong g/ml. Mẫu giấm ăn này còn có độ đậm đặc là:

A. 3,5%.

B. 3,75%.

C. 4%.

D. 5%.

Câu 5:

Một hỗn hợp X chứa chấp 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và nó mol SO42-.  Đem cô cạn hỗn hợp X nhận được 46,9g muối hạt khan. Giá trị của x, y là:

A. x = nó = 0,267

B. x = 0,15, nó = 0,325.

C. x = 0,4, nó = 0,2.

D. x = 0,2, nó = 0,3.

Câu 6:

Nhôm không trở nên hoà tan nhập dung dịch:

A. HCl

B. HNO3 quánh, nguội,

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 7:

Cho mặt hàng những chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số hóa học nhập mặt hàng phản xạ với hỗn hợp NaOH là:

A.5

B.4

C.3

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

D.2