để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô thị giải pháp lâu dài và chủ yếu là

Câu hỏi:

14/07/2019 51,022

Bạn đang xem: để giảm tình trạng di dân tự do vào các đô thị giải pháp lâu dài và chủ yếu là

A. cải tiến và phát triển và không ngừng mở rộng hệ màng lưới khu đô thị.

B. hạn chế tỉ suất ngày càng tăng số lượng dân sinh ở vùng quê.

C. trấn áp việc nhập hộ khẩu của dân vùng quê về TP.HCM.

D. thiết kế vùng quê mới nhất, đa dạng và phong phú hóa sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Để giảm sút hiện tượng di dân tự tại nhập những khu đô thị thăm dò việc thực hiện thì biện pháp hầu hết và lâu lâu năm nhất là thiết kế vùng quê mới nhất, đa dạng và phong phú hóa sinh hoạt kinh tế tài chính ở vùng quê, điều này sẽ khởi tạo nhiều việc thực hiện ở những chống vùng quê.

Đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn người ở việt nam hiện nay sinh sống ở vùng quê do

A. Nông nghiệp hiện nay là ngành kinh tế tài chính cải tiến và phát triển nhất.

B. Điều khiếu nại sinh sống ở vùng quê cao hơn nữa trở nên thị.

C. Quá trình đô thị mới ra mắt chậm trễ.

D. Có sự di dân kể từ trở nên thị vè vùng quê.

Câu 2:

Để thuyên giảm tác động xấu đi của khu đô thị cần

A. Hạn chế loại di dân kể từ vùng quê nhập khu đô thị.

B. Ngăn ngăn lối sinh sống dân cư vùng quê nhích ngay gần lối sinh sống trở nên thị.

C. Giảm hạn chế vận tốc đô thị mới.

D. Tiến hành đô thị mới xuất phát điểm từ công nghiệp hóa.

Câu 3:

Nhận toan này tại đây không chính về tác động tích đặc biệt của quy trình khu đô thị hóa?

A. Tạo rời khỏi nhiều việc thực hiện cho những người làm việc.

Xem thêm: kinh tế nhật bản có tốc độ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian nào

B. Tăng cường hạ tầng vật hóa học kỹ năng.

C. Tạo rời khỏi sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. Thúc đẩy nông - lâm - ngư cải tiến và phát triển.

Câu 4:

Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị ở việt nam trong mỗi năm vừa qua sở hữu Đặc điểm này bên dưới đây?

A. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều tăng.

B. Số dân trở nên ganh đua tăng tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị hạn chế.

C. Số dân trở nên ganh đua hạn chế tuy nhiên tỉ trọng dân trở nên thị vẫn tăng.

D. Số dân trở nên thị và tỉ trọng dân trở nên thị đều hạn chế.

Câu 5:

Vùng sở hữu số dân khu đô thị tối đa việt nam là

A. Đồng vày sông Hồng.

B. Đông Nam Sở.

C. Duyên hải Nam Trung Sở.

D. Đồng vày sông Cửu Long.

Câu 6:

Đô thị hóa ở việt nam sở hữu Đặc điểm này sau đây?

A. Trình phỏng đô thị mới thấp.

B. Tỉ lệ dân trở nên thị hạn chế.

C. Phân thân phụ khu đô thị đều trong số những vùng.

D. Quá trình đô thị mới ra mắt nhanh chóng.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây đúng với phần phía tây của lb nga?