để gán tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh

Bạn đang xem: để gán tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh

Xem thêm: văn học đông nam á cổ trung đại

đã chất vấn trong Lớp 11

Tin học

· 17:26 24/07/2020

Để gắn thương hiệu tệp mang lại thương hiệu phát triển thành tệp tao dùng câu lệnh:

A. <biến tệp> := <tên tệp>;

B. <tên tệp> := <biến tệp>;

C. assign(<biến tệp> , <tên tệp>);

D. assign(<tên tệp> , <biến tệp>);

2 câu trả lời 45427

Để gắn thương hiệu tệp mang lại thương hiệu phát triển thành tệp tao dùng câu lệnh:

A. <biến tệp> := <tên tệp>;

B. <tên tệp> := <biến tệp>;

C. assign(<biến tệp> , <tên tệp>);

D. assign(<tên tệp> , <biến tệp>);

Xem thêm: nam á tiếp giáp với vịnh biển nào sau đây

Câu chất vấn hot nằm trong công ty đề