dãy hoạt dộng hóa học của kim loại lớp 9

I. Dãy sinh hoạt chất hóa học của kim loại

- Dãy sinh hoạt chất hóa học của sắt kẽm kim loại là mặt hàng những sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tách dần dần cường độ sinh hoạt chất hóa học của bọn chúng.

- Dãy sinh hoạt của một vài kim loại:

* Mẹo nhớ: Khi (K) bà (Ba) con cái (Ca) nào là (Na) may (Mg) áo (Al) giáp (Zn) Fe (Fe) lưu giữ (Ni) sang trọng (Sn) phố (Pb) căn vặn (H) cửa ngõ (Cu) mặt hàng (Hg) á (Ag) phi (Pt) âu (Au)

II. Ý nghĩa của mặt hàng sinh hoạt chất hóa học của kim loại

a) Mức phỏng chất hóa học của những sắt kẽm kim loại tách dần dần kể từ ngược sang trọng phải

=> K là sắt kẽm kim loại sinh hoạt mạnh mẽ nhất và Au là sắt kẽm kim loại sinh hoạt thông thường nhất.

b) Kim loại đứng trước Mg (K, Ba, Ca, Na) phản xạ được với nước ở nhiệt độ phỏng thông thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Xem thêm: trong máy phát điện xoay chiều ba pha ba suất điện động trong ba cuộn dây

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

c) Kim loại đứng trước H ứng dụng với hỗn hợp axit (HCl; H2SO4loãng,….) tạo nên H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H

Cu + 2HCl → ko phản xạ (vì Cu đứng sau H)

d) Kim loại ko tan nội địa (từ Mg về bên sau) đẩy được sắt kẽm kim loại đứng sau nó thoát khỏi dung dịch muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chú ý: Khi mang lại Na nhập hỗn hợp CuClthì:

Xem thêm: warn đi với giới từ gì

+ Na phản xạ với nước trước:  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

+ Sau cơ xẩy ra phản ứng:   CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaCl

Sơ đồ gia dụng tư duy: Dãy sinh hoạt hoá học tập của kim loại