đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

15/10/2019 39,929

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Phương pháp: Áp dụng công thức tính hiệu suất dung nạp của đoạn mạch xoay chiều

Cách giải: Đáp án D

 

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền năng lượng điện năng đem hiệu suất Phường kể từ điểm vạc năng lượng điện xoay chiều cho tới điểm dung nạp thì hiệu suất hao tổn bên trên lối chão là ΔP. Để hiệu suất hao phi bên trên lối chão chỉ còn ΔP/n (với n > 1 ở điểm vạc năng lượng điện người tao dùng một máy phát triển thành áp (lý tưởng) đem tỷ số vòng chão của cuộn sơ cung cấp và số vòng chão của cuộn loại cung cấp là

A. 1n

B. n 

C.1n

D.  n

Câu 2:

Điện áp tức thời thân thiện nhì đầu đoạn mạch đem dạng u=1002cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng thân thiện nhì đầu đoạn mạch là

A. U = 100V 

B. U = 141 V 

C. U = 200V 

D. U = 50V

Câu 3:

Điện áp xoay chiều đem phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của năng lượng điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

Xem thêm: dung kháng của tụ điện

C. 120Hz 

D. 100Hz

Câu 4:

Cường phỏng loại năng lượng điện nhập một quãng mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời gian t = 0, độ quý hiếm của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

D. -32A

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6) V nhập nhì đầu tụ năng lượng điện. Biểu thức độ mạnh loại năng lượng điện qua loa tụ đem dạng i=2cos100πt+α. Giá trị của u là

A. π2

B. -2π3

C. π3  

D. -π2

Câu 6:

Đặt một năng lượng điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) nhập nhì đầu một năng lượng điện trở, trộn của độ mạnh loại năng lượng điện tức thời qua loa năng lượng điện trở bên trên thời gian t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

Xem thêm: một tấm bìa hình chữ nhật

D. π rad