đáp án đgnl 2023

Chiều 31/1, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá bán unique đào tạo và giảng dạy, Đại học tập Quốc gia TP Hồ Chí Minh, cho thấy thêm cấu hình đề ganh đua bao gồm 120 thắc mắc trắc nghiệm, thời hạn thực hiện bài bác 150 phút, tính theo dõi thang điểm 1.200, với phụ vương phần thi: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học tập, suy nghĩ logic và phân tách số liệu; Giải quyết yếu tố.

Bạn đang xem: đáp án đgnl 2023

Đề ganh đua hình mẫu Review năng lượng 2023 Đại học tập Quốc gia TP. HCM

Trích dẫn đề thi:

+ Câu này tại đây thể hiện tại chính hình tượng người lái đò nhập kiệt tác Người lái đò sông Đà ở trong phòng văn Nguyễn Tuân?

A. Một người làm việc tiều tụy vì thế việc làm lái đò nguy hiểm.

B. Một người làm việc ngang tàng, ko kinh hãi hiểm nguy

C. Một người làm việc gan dạ, sở hữu phẩm hóa học nghệ sĩ

D. Một người làm việc yêu thương mến, khăng khít với thiên nhiên

+ Trường hợp ý này tại đây ghi chép chính chủ yếu tả?

A. ráo riết B. nhập trẽo C. mải miếc D. Xuất sứ

Đề ganh đua hình mẫu Review năng lượng 2023 Đại học tập Quốc gia TP. HCM

Đề ganh đua hình mẫu Review năng lượng 2023 Đại học tập Quốc gia TP. HCM

Đề ganh đua hình mẫu Review năng lượng 2023 Đại học tập Quốc gia TP. HCM

Đề ganh đua hình mẫu Review năng lượng 2023 Đại học tập Quốc gia TP. HCM

....

► Tải phiên bản Full của tư liệu bên trên lối liên kết cuối bài

Đáp án đề ganh đua hình mẫu Review năng lượng 2023 Đại học tập Quốc gia TP. HCM

Xem đáp án đề ganh đua hình mẫu ĐGNL 2023 Đại học tập Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sau đây, chào những em học viên và thầy cô đối chiếu đáp án đúng chuẩn.

1. A

2. D

3. A

4. A

5. B

6. C

7. C

8. A

9. C

10. A

11. C

12. A

13. B

14. A

15. A

16. A

17.  D

18. A

19. B

20. B

21. C

22. B

23. A

24. B

25. C

26. B

27. C

28. A

29. B

30. C

31. D

32. B

33. B

34. D

35. C

36. C

37. B

38. A

39. D

40. B

41. D

42. C

43. C

44. B

45. D

46. D

47. B

48. C

49. C

50. A

51. B

52. D

53. C

54. C

Xem thêm: các thao tác thay đổi hình thức biểu mẫu gồm

55. A

56. D

57. D

58. C

59. D

60. A

61. B

62. D

63. C

64. D

65. I

66. D

67. B

68. D

69. B

70. A

71. B

72. C

73. D

74. B

75. A 

76. A 

77. A

78. A

79. B

80. A

81. A 

82. B

83. C

84. D

85. A 

86. D

87. A

88. C

89. C

90. B

91. A

92. B

93. A

94. D

95. A

96. A 

97. A

98. A

99. A

100. C

101. A

102. B

103. A

104. D

105.B 

106.C 

107. A

108. C

109. C

110. C

111. A

112. D

113. B

114.D 

115. A

116. D

117. B

118. B

119. D

120. B

Lịch ganh đua Review năng lượng 2023 ĐHQG TP. HCM

Tham khảo tại: Kỳ ganh đua Review năng lượng (ĐGNL) 2023: Các vấn đề cần thiết biết

CLICK NGAY nút TẢI VỀ sau đây nhằm chuyên chở phiên bản Full của tư liệu nha!

Xem thêm: việc xây dựng các cảng nước sâu ở bắc trung bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây