đạo hàm sin bình x

Tính đạo hàm của hàm số sin^2x?

Tính đạo hàm của hàm số \(sin^2x\)?

Bạn đang xem: đạo hàm sin bình x


sin2x                                  

 2sinx             

  – sin2x                      

 cos2x

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

\(\left( {{\sin }^{2}}x \right)'=2\sin x.\left( \operatorname{s}\text{inx} \right)'=2\sin x\cos x=\sin 2x\)

Chọn đáp án A

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao mang đến z<sub>1 </sub>=

  Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao mang đến z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Xem thêm: đạo hàm của e mũ x

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số ph

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số phức. 

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • câu 2 

  câu 2 

 • Câu 2: Đề đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

 • câu 7 

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, mang đến mặt mày phẳng phiu (P): 2x + y

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.