đánh giá vai trò của lê lợi trong cuộc khởi nghĩa lam sơn

Câu hỏi

Đánh giá bán tầm quan trọng của Lê Lợi vô cuộc khởi nghĩa kháng quân Minh?

K o o p i 我爱你

khởi nghĩa lam thụi nở rộ vô yếu tố hoàn cảnh nào là ?nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa lam thụi ? Reviews tầm quan trọng của lê lợi vô cuộc khởi nghĩa binh minh .

Xem chi tiết

Võ Trung Tiến

Câu 1: Khởi nghĩa Lam Sơn nở rộ vô yếu tố hoàn cảnh nào? lý do thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn? Đánh giá bán tầm quan trọng của Lê Lợi vô cuộc khởi nghĩa kháng quân Minh?Câu 2 : Trình bày những quy trình của khởi nghĩa Lam Sơn? Nội dung cơ bạn dạng của từng giai đoạn?Câu 3 :  Nêu một trong những trở thành tựu đạt được về tài chính bên dưới thời Lê Sơ?Câu 4:  Trình bày những phương án trở nên tân tiến tài chính thời Lê sơ ? Tác dụng của những phương án đó?Câu 5: . Sở máy cơ quan ban ngành thời Lê sơ được tổ chức  ra làm sao ?Câu 6 :  Luậ...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Kỳ Duyên

29 tháng bốn 2022 khi 10:55

Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nỗ vô yếu tố hoàn cảnh nào? Nêu tầm quan trọng của Lê Lợi vô cuộc khởi nghĩa kháng quân minh.

Xem chi tiết

nam le

I. LÝ THUYẾT ( Bao bao gồm bài xích 19, bài xích 20)Câu 1: Khởi nghĩa Lam Sơn nở rộ vô yếu tố hoàn cảnh nào? lý do thắng lợi và ý nghĩa sâu sắc lịch sử vẻ vang của KN Lam Sơn? Đánh giá bán tầm quan trọng của Lê Lợi vô cuộc khởi nghĩa kháng quân Minh?Câu 2: Trình bày những nắm vững của em về pháp luật của thời Lê Sơ?Câu 3: Nêu những đường nét chủ yếu về tình hình tài chính VN bên dưới thời Lê Sơ?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

vai trò của Lê Lợi vô cuộc khởi nghĩa trống trải quân Minh ?

Xem chi tiết

15. Nguyễn Ngọc Như 6A7

Đánh giá bán tầm quan trọng của Lê Lợi, Nguyễn Trãi vô cuộc khởi nghĩa Lam Sơn  

Xem chi tiết

Bách Đặng Trần

Đánh giá bán tầm quan trọng, công sức của Lê Lợi và Nguyễn Trãi vô cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Xem chi tiết

Duy La

hãy Reviews tầm quan trọng của những vị nhân vật dân tộc bản địa lê lợi so với cuộc khởi nghĩa lam sơn

Xem chi tiết

Hoàng Như Quỳnh

C1: Đóng vai Nguyễn Trãi giải thích vì thế sao nghe tin yêu Lê Lợi sẵn sàng khởi nghĩa ,nhiều tình nhân nc kể từ những điểm về quy tụ vô cơ với Nguyễn Trãi? C2:Hãy Reviews tầm quan trọng của những vị nhân vật dân tộc bản địa như:Lê Lợi,Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...so với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn C3:Em hãy viết lách đoạn văn ngắn ngủn về kể một trong những 3 vị tướng mạo em thấy tuyệt hảo nhất (Lê Lợi, Nguyễn Trãi Nguyễn Chích)

Đọc tiếp

C1: Đóng vai Nguyễn Trãi giải thích vì thế sao nghe tin yêu Lê Lợi sẵn sàng khởi nghĩa ,nhiều tình nhân nc kể từ những điểm về quy tụ vô cơ với Nguyễn Trãi? C2:Hãy Reviews tầm quan trọng của những vị nhân vật dân tộc bản địa như:Lê Lợi,Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...so với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn C3:Em hãy viết lách đoạn văn ngắn ngủn về kể một trong những 3 vị tướng mạo em thấy tuyệt hảo nhất (Lê Lợi, Nguyễn Trãi Nguyễn Chích)

Xem chi tiết

Xem thêm: văn hóa phù nam