đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 15:09 (GMT+7)

Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn chỉnh năm 2022 kể từ 18,01 - 26,65, hầu hết thấp rộng lớn năm ngoái, vô cơ ngành Dinh chăm sóc rời ngay gần 6 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành rời ngay gần 6 điểm chuẩn

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành rời ngay gần 6 điểm chuẩn chỉnh - 1

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đem ngành rời ngay gần 6 điểm chuẩn chỉnh - 2

Hai ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt mang đến sỹ tử đem hộ khẩu ngoài TP Sài Gòn vẫn lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa - 26,65. Tuy nhiên, nấc này thấp rộng lớn năm ngoái 0,7 điểm.

Trong những ngành sót lại, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc, Điều chăm sóc rời vượt trội nhất. Cụ thể, với sỹ tử đem hộ khẩu TP Sài Gòn, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc trong năm này là 18,1, trong lúc năm ngoái 23,8 (chênh chênh chếch 5,7 điểm). Với sỹ tử ngoài TP Sài Gòn, điểm chuẩn chỉnh ngành này là 19,1 (giảm 4,35 điểm). Ngưỡng 18,1 cũng là vấn đề chuẩn chỉnh thấp nhất trong năm này.

Xem thêm: help to v hay ving

Ngành Điều chăm sóc cũng rời khoảng tầm 5 điểm bên trên cả nhì group sỹ tử. Những ngành không giống rời nhẹ nhàng rộng lớn, khoảng tầm 1-2 điểm.

*Xem điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường khác

Năm ni, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển chọn 1.310 tiêu chuẩn, 50% mang đến sỹ tử TP Sài Gòn, sót lại là những tỉnh, trở thành không giống.

Xem thêm: 4 + 4 bằng mấy

Học phí dự loài kiến tối đa là 44,3 triệu đồng/năm học tập với ngành Y khoa, Dược học tập, Răng Hàm Mặt. Tất cả ngành sót lại, ngân sách học phí tối đa không thực sự 41 triệu đồng/năm học tập.

Năm ngoái, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn chỉnh xê dịch 21,35-27,35, tối đa là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Thanh Hằng